INRIKES. Både hot om våld och det fysiska våldet i ”svenska” skolor har ökat kraftigt under de senaste fyra åren.

260 kommuner och 30 friskoleorganisationer runt om i Sverige ingår i statistiken från Arbetsmiljöverket.

Antalet anmälningar om hot och fysiskt våld har ökat kraftigt i de ”svenska” skolorna mellan 2012 till 2016. Anmälningar om fysiskt våld har ökat med hela 92 procent under fyraårsperioden. 

Anmälningarna avser både hot och fysiskt våld mellan elever och mellan elever och lärare som är att betrakta som allvarliga inom hela utbildningsväsendet. 

— Det är viktigt att som vuxen vara nyfiken och ställa frågor till eleverna om vad de upplever på nätet, om det som händer även utanför skolan. Det är viktigt att göra eleverna uppmärksamma på att vi vuxna bryr oss och att visa för eleverna att de kan vända sig till skolan eller till personal om de känner sig otrygga, säger Helena Elwin, enhetschef på enheten för allmändidaktik på Skolverket.

Även antalet sexuella ofredanden och fullbordade våldtäkter har ökat kraftigt på mångkulturella skolor de senaste åren samt även drogförsäljning och rekrytering till gängkriminalitet.

Källa:
Kraftig ökning av anmält skolvåld


  • Publicerad:
    2017-03-03 15:00