POLITIK. SSU vill att alla fristående och kommunala skolor ska tvingas ta emot icke-svenska elever för att få till en mer blandad elevsammansättning på samtliga svenska skolor. 

SSU:s ordförande Philip Botström.

Det socialdemokratiska ungdomsförbundet och dess ordförande Philip Botström vill reformera det fria skolvalet för att göra det lättare att skapa en så blandad elevsammansättning som möjligt på alla fristående och kommunala skolor.

I dagsläget tar tio procent av alla skolor i Sverige emot hälften av alla icke-svenska elever och ökningen av rasfrämlingar har skett på framför allt kommunala skolor.

Regeringen har tidigare föreslagit att förändringar ska göras i friskolornas långa kösystem för att underlätta för icke-svenska elever att ta sig in även på dessa.

Om SSU får igenom sitt krav kommer det att bli obligatoriskt för alla skolor, både kommunala och friskolor att införa en individuell kvot för varje skola där man ser över hur många icke-svenska elever den enskilda skolan har kapacitet att ta emot.

— Det är ett krav vi har på Socialdemokraterna som vi kommer att driva inför partikongressen. Grundprincipen är att ingen skola ska kunna välja bort elever eller välja att inte ha nyanlända elever, säger Botström.

Botström ser inga problem med att vissa skolor saknar den kapacitet och förutsättningar som krävs för att kunna ta emot icke-svenska elever.

Det är skolans skyldighet. De har ansvar att se till och garantera en bra utbildning oavsett vem du är. Det är klart att det här kommer att innebära utmaningar för en del skolor. Men vårt perspektiv är att man inte bara kan ställa krav på elever, man måste också ställa krav på skolorna, säger Botström.

Källa:
SSU-kravet: Tvinga alla skolor att ta emot nyanlända


  • Publicerad:
    2017-02-24 14:25