POLITIK. Några arbetarekommuner inom Socialdemokraterna vill skynda på folkutbytet genom att återinföra förra årets gränslösa regler angående massinvandringspolitiken. Men partiledningen håller än så länge fast vid den så kallade flyktinguppgörelsen.

sara-karlsson

Riksdagsledamoten Sara Karlsson.

Under Socialdemokraternas partikongress nästa år kommer en motion angående ökad massinvandring att avhandlas. Riksdagsledamoten Sara Karlsson, vice ordförande i Migrationspolitiska S-föreningen, har varit med och tagit fram motionen som även stöds av sidoorganisationerna SSU och Tro och Solidaritet samt Kvinnoförbundet.

— Vi vet ju att permanenta uppehållstillstånd och möjligheten att återförenas med sin familj är viktiga beståndsdelar för att ge en bra grund för människor att etablera sig, säger Karlsson.

Motionens huvudpunkter är att id-kontroller som försvårar för så kallade flyktingar tas bort. Rätten för “flyktingar” att återförenas med sina familjer samt att återinföra permanenta uppehållstillstånd istället för tillfälliga.

Falun, Nyköping, Karlskrona, Ödeshög och Eskilstuna är fem kommuner som antagit motionen i dagsläget. Men partiledningen håller än så länge fast vid den stramare invandringspolitik som slöts förra hösten efter den rekordstora massinvandringen.

—  Vi kan inte gå tillbaka till den flyktingpolitik som Sverige hade förra hösten, säger partisekreteraren Lena Rådström Baastad.

Även Stockholms arbetarekommun, en lokalorganisation inom Sveriges socialdemokratiska arbetarepatri, som har ett stort inflytande ställer sig bakom flera av kraven. Bland annat att permanenta uppehållstillstånd återinförs.

Källa:
Konflikt om flyktingpolitiken inom S


  • Publicerad:
    2016-12-04 11:05