INRIKES. Stockholms stad ska se över riktlinjerna kring ekonomiskt bidrag ur ett barnperspektiv. Till stor del handlar det om att se över hur barn till illegala invandrare ska kunna få tillgång till skattepengar.

Miljöpartisten Åsa Lindhagen.

Miljöpartisten Åsa Lindhagen.

Vid nästa socialnämnd den 13 december ska Stockholms stad omarbeta riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bidrag ur ett ”tydligt barnperspektiv”. Detta för att förbättra tillvaron för barn som vistas i Stockholm, vilket visar på att det framförallt är barn till illegala invandrare som kommer att prioriteras.

— Barn till papperslösa tillhör de allra mest utsatta i vår stad. De syns inte i statistiken och de lever gömda. Sedan tidigare har barn till papperslösa rätt att gå i skola men de har också rätt till mat på bordet och tak över huvudet. Att vi ger dessa barn möjligheten att få ekonomiskt bistånd kommer betyda väldigt mycket för barnen och är en viktig del i Stockholms arbete för att leva upp till barnkonventionen, säger Åsa Lindhagen Miljöpartist samt socialborgarråd i Stockholms stad.

De nya riktlinjerna kommer efter beslut i socialnämnden att skickas ut på remiss och till våren kommer Stockholms kommunfullmäktige att fatta beslut i frågan.

Källa:
Ekonomiskt bistånd till barn till papperslösa


  • Publicerad:
    2016-12-09 22:30