INRIKES. Enligt en ny undersökning säger 84 procent av asylsökande att de vill stanna permanent i Sverige. Undersökningen visar också att invandrarna ofta är missnöjda med den service de får i Sverige.

massinvandring1

”Sverige är bättre än mitt hemland, det bor ju så många svenskar där!”

Det är den judiskägda tidningen Expressen som genomfört en enkätundersökning på 18 av Sveriges asylboenden där 1 691 personer deltagit. Undersökningen visar att hela 84 procent av asylsökarna helst vill stanna i Sverige, även om det någon gång kommer vara säkert att återvända till deras hemland.

Endast 7 procent av de tillfrågade vill återvända till sitt hemland vid en sådan situation. Andelen som kan tänkas återvända skiljer sig beroende på varifrån asylsökaren kommer. Bland somalierna vill ingen återvända medan det bland iranier och syrier är 13 respektive 11 procent som kan tänkas göra det.

Undersökningen visar också på ett stort missnöje med den i många svenskars ögon generösa migrantservicen i Sverige. 37 procent av asylsökarna anser att de får för lite pengar från Migrationsverket. 30 procent uppger sig vara missnöjda med att de inte får jobba och att det är svårt att lära sig svenska. Lite drygt var tredje invandrare är missnöjd med den mat som serveras.

Källa:
Asylrapport: 8 av 10 vill stanna här


  • Publicerad:
    2016-11-27 16:30