INRIKES. En ny undersökning gjord av Aftonbladet/Inizio visar att svenskarna ser massinvandringen som det största hotet mot landet, samtidigt som oron för ett ryskt ”militärt hot” minskar. Detta trots massmedial hets mot Ryssland samt skönmålning av massinvandringen.

På frågan ”Är du orolig för ett ökat militärt hot från Ryssland eller inte?” har andelen som svarat ”ganska orolig” minskat från 38 procent i maj 2015 till 29 procent idag. Andelen som svarat att den är ”mycket orolig” har även den minskat från 11 till 10 procent under samma tidsperiod. Detta trots att massmedia i Sverige ofta har en antirysk vinkling.

I veckan slog till exempel Aftonbladet på stora trumman och skrev att ryska missilfartyg nu förflyttats till Östersjön och att dessa ”kan avfyra kärnvapen”. Men undersökningen, som genomfördes mellan 28-29 oktober, visade alltså inte på någon ökad rysskräck.

På frågan om vad som svenskarna ser som det största hotet mot landet svarade 28 procent att invandringen är det största hotet. Det mer specifika svarsalternativet ”ökat våld” fick 14 procent av svaren, lika många som ”miljöförstöring”. Bara 4 procent svarade krig.

Karin Nelsson, analyschef på Aftonbladet/Inizio, kommenterar det faktum att så få av svenskarna räds krig medan invandringen ses som ett allt större problem på följande sätt:

— Det tror jag har att göra med att vi varit ett alliansfritt land väldigt länge. Krig är osannolikt för många av oss, det är flyktingfrågor och invandring som är nummer ett. Det svenskarna oroar sig för är hur vi håller ihop vårt eget samhället snarare än hotet utifrån.

Källa:
Så rädda är svenskarna för ryssen


  • Publicerad:
    2016-10-31 09:45