TYSKLAND. En ny undersökning i Tyskland visar att bara 1,9 procent av tyskarna ser Ryssland som ett hot. Desto fler bekymrar sig över Kina. Och bara 10 procent litar på USA.

Tyskar anser att Washington är ett större hot än Moskva.

Enligt en undersökning genomförd av Civey och Atlantic-Bruecke anser tyskar att Kina är ett mer pålitligt land än USA, även om man oroar sig för Kinas ökade inflytande.

Bara 1,9 procent av tyskarna ser Putin och Ryssland som hot mot Tyskland. Mer än 60 procent anser att Trump är farligare än Putin.

Detta kan indikera att det stora nyhetsbolagens lögnfabriker har haft svårt att indoktrinera tyskarna trots ett allt mer uppskruvat tonläge gentemot Ryssland. Det menar Newsvoice som kommenterar undersökningsresultaten med att man bara kan ”ljuga till en viss gräns, sedan slår lögnerna tillbaka”.

Även i Sydkorea och Japan där sammanlagt 82 000 amerikanska soldater finns är misstron mot USA stor, enligt en liknande undersökning genomförd av Pew-Research. Dessa amerikanska trupper anses finnas i de asiatiska länderna för att skydda dem, men det är numera oklart mot vilka de ska skydda.

Medborgarna ser varken Nordkorea eller Ryssland som några hot. Istället anses det största hotet komma från USA och dess globala ambitioner.

Källa:
Tyskar ser negativt på USA och endast 1,9% ser Ryssland som ett hot


  • Publicerad:
    2019-02-18 08:00