DANMARK. I år har det gjorts 800 åldersundersökningar på asylsökanden i Danmark som säger sig vara under 18 år. I nästan tre av fyra fall blev de vuxenförklarade.

"Ensamkommande barn" ljuger om sin ålder i Danmark.

”Ensamkommande barn” ljuger om sin ålder i Danmark.

Läkarna på det rättsmedicinska institutet vid Köpenhamns universitet har i år haft ovanligt många åldersundersökningar att göra på asylsökande som säger sig vara under arton år och inte har några föräldrar med sig.

Det är Danmarks motsvarighet till Migrationsverket, Udlændingestyrelsen, som bett om hjälp i ärenden där de misstänker att ett så kallat ensamkommande barn i själva verket är vuxen. Med hjälp av röntgen av tänder och ben i handen kan kriminalteknikerna då avgöra en persons ålder. I de fall som avgjorts så är det nästan tre av fyra, eller 74 procent, som uppskattats vara över 18.

I slutet av november i år hade det gjorts 800 åldersundersökningar, vilket redan är mer än dubbelt så många som det tidigare rekordåret i fjol. Det rättsmedicinska institutet uppskattar dessutom att siffran kan nå 1000 innan årets slut.

I Sverige fick Rättsmedicinverket tidigare i år uppdraget att som sista land i Skandinavien börja ålderstesta ”ensamkommande” för att upptäcka bedrägerier. Dessa kräver dock samtycke, vilket i praktiken innebär att de är helt frivilliga för ”barnen”.

Källor:
Rekordmange asylbørn viser sig at være voksne
Besked om nya ålderstester


  • Publicerad:
    2016-12-07 22:55