INRIKES. Rättsmedicinalverkets första utlåtandet gällande en asylsökandes ålder kommer troligtvis inom en månad att lämnas in till Migrationsverket.

Enligt Migrationsverkets prognoser kommer det att göras mellan 3 000 till 14 000 åldersbedömningar i år. En medicinsk åldersbedömning görs genom att man tar röntgenbilder av visdomständer samt av knäleden. Röntgenbilderna analyseras sedan av flera läkare, där en rättsläkare sedan kommer med det slutgiltiga utlåtandet ifall personen är under eller över 18 år. Någon exakt ålder går dock ej att få fram.

När utlåtandet är fastställt vidarebefordras det till Migrationsverket för ännu en bedömning.

— Åldern är viktig i asylprocessen av flera skäl. Inte minst för att veta vilka vi sätter i särskilda boenden, så att vi inte sätter vuxna tillsammans med barn, säger Åsa Carlander Hemingway på Migrationsverket.

Av de hittills 1 340 asylsökande som har tillfrågats om att genomgå testet har 90% tackat ja.

Källa:
Uppemot 14 000 åldersbedömningar i år


  • Publicerad:
    2017-03-31 16:30