INRIKES. Färska siffror från Rättsmedicinalverket visar att över 83 procent av de ”ensamkommande flyktingbarn” som ålderstestats i själva verket var vuxna.

Nya siffror från Rättsmedicinalverket visar att över 83 procent av de så kallade ensamkommande flyktingbarn som ålderstestats i själva verket är vuxna och inte barn som de själva påstått.

Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills har utfärdats gäller det 146 asylsökande av kvinnligt kön, 3,6 procent, och 3 961 asylsökande av manligt kön, vilket landar på 96,4 procent.

I 3 415 av 4 107 ärenden så bedömer Rättsmedicinalverket att genomförd undersökning talar för att den undersökta ”flyktingen” är 18 år eller äldre, vilket innebär att drygt 83 procent av dem egentligen är vuxna.

I 621 ärenden talar undersökningen möjligen för att den undersökta är under 18 år.

I 44 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är 18 år eller äldre. Detta gäller endast för asylsökande av kvinnligt kön, bland annat på grund av tidigare skelettmognad.

I 27 ärenden har man inte kunnat göra någon bedömning av personens ålder då visdomständer saknats och det inte har varit möjligt att göra en magnetkameraundersökning av knäleden.

Rättsmedicinalverket har 3.791 personer kvar att undersöka.

Källa:
Medicinska åldersbedömningar – statistik till och med 31 augusti


  • Publicerad:
    2017-09-05 10:55