INRIKES. Resultaten av de första medicinska åldersbedömningarna från Rättsmedicinalverket visar på att 76 procent av alla så kallade ensamkommande flyktingbarn som invaderat Sverige är över 18 år.

Skäggbarn.

Ifjol gav regeringen Rättsmedicinalverket i uppdrag att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden. Resultaten från de första 581 personerna har nu kommit in, där 563 var män och 12 kvinnor. De har fått genomgå två undersökningar, en röntgenundersökning av visdomständerna samt en magnetkameraundersökning av knäleden. Testerna kan dock ej visa exakt hur gammal en person är, endast ifall denne är över eller under 18 år.

Av dessa bedöms nu 76 procent, 442 stycken, vara över 18 år och 134 personer, 23 procent, bedöms vara under 18 år. Hos de resterande 5 är åldern oklar.

Representanter från flertalet partier har nu uttalat sig efter resultaten kommit in.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vill nu se att ålderstesterna blir obligatoriska.

— Vi har länge påtalat behovet av medicinska ålderstester eftersom det finns en problematik med att vissa vill få sin ansökan prövad som minderårig, även om så inte är fallet. Rättsmedicinalverkets utfall bevisar de övrigas naiva syn och öppnar samtidigt upp för frågeställningen hur många som redan har fått uppehållstillstånd på felaktiga grunder, säger Åkesson

Liberalernas rättspolitiska talesperson Roger Haddad:

— Det är mycket allvarligt att detta var så omfattande. Det är bra och viktigt med rättssäkra metoder.

Johan Forssell, Moderaternas migrationspolitiska talesperson, säger att om man inte uppenbart är yngre än 18 och inte kan styrka sin ålder så ska man göra en undersökning. Om personen skulle vägra så ska denne automatiskt betraktas som vuxen.

— Jag är inte helt förvånad. Detta visar varför det är så viktigt med åldersbedömningar. Detta är i gruppen som man bedömt som osäker och det är ju en hög siffrasäger Forsell och fortsätter:

— De borde varit på plats under flyktingkrisen och inte två år senare. Nu är det viktigt att de sker i en stor omfattning, så man hinner bedöma de tusentals personer där man anser att åldern är oklar.

Johanna Jönsson, Centerpartiets migrationspolitiska talesperson:

— Det har varit känt länge att det finns personer som ljuger om sin ålder för att få fördelar och dels personer som inte vet hur gamla de är, säger Jönsson och fortsätter:

— Många av de som inte vet hur gamla de är kan mycket väl ha varit under 18 när de kom hit men har befunnit sig i asylprocessen i flera år.

TT frågade även statsminister Stefan Löfven om resultaten nu gav belägg till de som kritiserat myndigheter och regeringen för hur naiva de är när väljer att tro på åldern dessa vuxna främlingar uppger.

— Nej, men däremot är det bra att kunna bestämma mer precist med den här möjligheten. Det finns en osäkerhet och det har vi varit fullt införstådda med, men frågan är på vilka grunder man ska avgöra det. Nu har vi en grund för myndigheterna att fatta säkrare beslut, det är bra, svarar Löfven.

Alla har däremot inte varit särskilt positiva till åldersbedömningarna, trots att främlingarna självmant samtyckt till att utföra testerna. Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg kallade tillvägagångssättet ”ren utpressning”. Även läkare har varit kritiska, bland annat Svenska barnläkarföreningen.

Sammanlagt har Rättsmedicinalverket hittills fått in 4 200 beställningar från Migrationsverket gällande åldersbedömningar. Däremot uttalade sig Migrationsverket i höstas att det skulle vara mellan 4 000 och 18 000. Det är även Migrationsverket som nu ska bedöma vad som ska ske med dessa ”barn” som uppenbarligen ljugit om sin ålder.

Källor:
”Tre av fyra ensamkommande som ålderstestats är över 18 år”
Resultaten: Tre av fyra var över 18 år


  • Publicerad:
    2017-05-30 19:40