INRIKES. Ett nygift par i Bohuslän har fått ett nej från hovrätten om att få adoptera ett ”flyktingbarn” från Afghanistan.

Ett par i Bohuslän har haft en afghan boendes hos sig sedan april 2017 men när de vill adoptera honom avslogs deras begäran av Göteborgs tingsrätt med hänvisning till att mannen bara bott hos dem i ett halvår. Vidare hävdare paret att afghanen är 17 år gammal men enligt Migrationsverket är han minst 20 år.

Nu har även hovrätten gjort samma bedömning. Enligt Dagens Juridik står det i domen:

Enligt hovrätten saknas det anledning att ifrågasätta att makarna X och Y (afghanen) under den tid som de känt varandra har utvecklat en mycket nära relation. Relationen är dock fortfarande relativt ny och kan i nuläget inte anses vara av sådan karaktär som krävs för att tillstånd till adoption ska ges”.

Källa:
Gift par får inte adoptera ensamkommande från Afghanistan – ”relationen för ny”


  • Publicerad:
    2018-06-11 11:40