MASSINVANDRINGEN. Enligt en ny granskning förlitar sig Migrationsverket på vetenskapliga tester när det gäller åldersbestämmande av skäggbarn, vilket har fått det statliga TV-bolaget SVT att gå i taket.

Efter att Migrationsverket började med knäröntgen för att åldersbedömma de ensamkommande skäggbarnen så har de mottagit stark kritik från diverse politiskt korrekta instanser. Enligt Migrationsverkets egna regler så ska de göra en ”samlad bevisprövning”, vilket innebär att de måste ta hänsyn till skäggbarnets egna berättelser samt yttranden från socialtjänsten.

Nu visar det sig dock att myndigheten oftast ignorerar vad både ”barnen” själva och socialtjänsten säger, och enbart förlitar sig på den vetenskapliga metoden knäröntgen för att bedömma åldern. Detta har fått bland annat den statliga TV-jätten SVT att gå i taket. När Migrationsverket konfronteras angående åldersbedömningarna så backar de, och påstår att det är ”väldigt viktigt att vi gör en sammanvägd bedömning”.

Granskningen visar även att myndigheten bortser från psykosociala utvärderingar av läkare eller barnpsykologer, och att handläggarna sågar dess bedömningar då de inte är tillräckligt vetenskapliga.

— Vi ska ta in allt. Generellt ska det här inte förekomma, att uppgifter som finns i ärendet inte värderas. Om det gör det måste vi titta på det, säger Daniel Salehi, processledare på Migrationsverkets kvalitetsavdelning.

Trots Salehis uttalande visar granskningen att Migrationsverket endast brydde sig om socialtjänstens bedömning i ett fall av 100, och då var bedömningen att skäggbarnet med största sannolikhet var över 18.

Källa:
SVT granskar: Migrationsverket bortser från bedömningar om barns ålder


  • Publicerad:
    2018-01-14 18:35