DANMARK. Den danska regeringen har lagt fram ett nytt lagförslag som innebär att det ska vara omöjligt att få permanent uppehållstillstånd i Danmark om man ljuger.

Danmarks regeringen har tröttnat på att rasfrämlingar kommer till landet och ljuger för att få uppehållstillstånd. De har därför kommit med ett nytt lagförslag som innebär att rasfrämlingar som har lämnat felaktiga uppgifter aldrig någonsin kommer att beviljas permanent uppehållstillstånd.

När man kommer till Danmark och söker asyl så måste man genomföra en rad intervjuer med immigrationsmyndigheterna. Under intervjuerna kan en sökande då exempelvis bli ombedd att beskriva allt från den lokala polisen, en vägspärr utanför staden till speciella dofter i det område där en person påstår sig vara ifrån. Om det senare visar sig att rasfrämlingen ljugit om någonting så fråntas denne möjligheten att få tidsbestämt uppehållstillstånd.

Ett annat exempel kan vara att ”ensamkommande” beviljas asyl men visar sig senare att vara över 18 år på efterföljande ålderstest. Detta är ett vanligt problem då minderåriga asylsökande ges mer fördelaktiga villkor i asylsystemet än vuxna.

Minderåriga har bland annat rätt till en snabbare bearbetning, bättre möjlighet att ansöka om en så kallad familjeåterförening och bättre chans att få uppehållstillstånd trots att de har nekats asyl. En undersökning har senare visat på att av de 5 976 asylsökande som kom till Danmark under de första 11 månaderna av 2016, så var endast var femte under 18 år.

Kärnan i den nya propositionen är följande:

”Det är oacceptabelt när personer söker uppehållstillstånd i Danmark och inte uppger hela sanningen, och därför ska det innebära långsiktiga konsekvenser.”

Detta kommer innebära att varje rasfrämling som ljuger under genomförandet av sina intervjuer eller under undersökningar, för all framtid ska nekas tillträde till permanent uppehållstillstånd.

— Det ska finnas en konsekvens om man ljuger om sin identitet när man kommer till Danmark och ansöker om asyl. Det måste vara så, att man i framtiden inte kan få permanent uppehållstillstånd. Vi hjälper människor som är i behov och därför tror jag att det är helt i sin ordning att vi gör några mycket strikta regler som exempelvis att du måste tala sanning, säger utrikesministern Inger Støjberg (V).

På frågan om inte lagförslaget inte är lite för ”dramatiskt”, då rasfrämlingen tillges en livstidsdom och aldrig kommer att kunna bli ”dansk” svarar Støjberg:

— Jag köper inte argumentet. Du kommer hit till Danmark för att söka vårt skydd och bor i vårt samhälle och har därför en skyldighet att tala sanning.

Källa:
Støjberg klar til nyt indgreb mod asylansøgere: Hvis du lyver for os, bliver du aldrig dansker


  • Publicerad:
    2017-08-20 12:15