INRIKES. Landets kommuner har ansökt om mer pengar än vad som tidigare var avsatt till asylärenden gällande så kallade ensamkommande. Regeringen vill därför nu bevilja ytterligare 6,2 miljarder i år till handläggningen av rasfrämlingarnas asylärenden.

Kommunerna i landet har ansökt om mer pengar än vad som var avsatt för att klara av de långa handläggningstiderna i asylärenden gällande så kallade ensamkommande. Detta var någonting som regeringen inte hade räknat med och vill därför nu avsätta ytterligare 6,2 miljarder kronor i höstbudgeten. Sammanlagt kommer summan av den så kallade asylmottagningen alltså att kosta det svenska folket 30 miljarder kronor, och detta bara för i år.

Sedan den påstådda flyktingkrisen 2015 har handläggningstiderna gått från i genomsnitt 141 dagar till 467 dagar idag. För en så kallad ensamkommande är handläggningstiden ännu längre, då dessa kan ta upp till 535 dagar. Under den tiden ska rasfrämlingarna ha tillgång till både bostäder och andra ”ersättningar”, och det är till detta som extrapengarna främst kommer att gå till.

Regeringen kommer även att ge kommunerna någonting de kallar för ”tillfälligt stöd” på ytterligare 390 miljoner kronor som ska gå till kostnader för ”ensamkommande”. Stödet ska hjälpa ”barnen” som ännu inte fått besked om sin asylansökningar så de inte behöver flytta till en ny kommun när de ”fyller 18 år”.

Vidare höjs även anslaget för rättsliga biträden och tolkar i asylärenden i år, från 118 miljoner till 704 miljoner kronor.

Källa:
Lång asylhandläggning ger miljardkostnader


  • Publicerad:
    2017-09-20 21:00