UTRIKES. Flera europeiska länder har tagit ett beslut som kommer att underlätta afrikaners invasion av Europa. Afrikanerna kommer nämligen nu att kunna söka asyl direkt i hemlandet. 

Tack vare en ny överenskommelse mellan flera EU-länder kommer det nu att bli ännu enklare för afrikanska ”flyktingar” att söka asyl i Europa. Enligt det nya beslutet kommer afrikanerna inte ens behöva lämna Afrika för att söka asyl, utan de kommer nu istället att kunna göra det direkt på plats i sina hemländer.

De länder som ligger bakom denna uppgraderade asylpolicy är Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien. Beslutet kommer efter att ländernas ledare nyligen samlats i Paris för att diskutera integration, migration och försvar inom EU. På mötet deltog även EU:s utrikeschef Federica Mogherini samt representanter från flertalet afrikanska länder.

En av orsakerna till det nya beslutet uppges vara att afrikanerna ska slippa att ”riskera liven” på sina båtresor över Medelhavet. Det finns även en förhoppning om att människosmugglarna ska uppmuntras till att skaffa mer lagliga sysselsättningar, exempelvis ett arbete inom lantbruk.

Under mötet konstaterade även Tchads och Nigers presidenter att afrikanerna egentligen inte ”flyr” från krig, utan att de bara är ”fattiga”.

Källa:
Europeiska länder överens om ny asylpolicy i Afrika


  • Publicerad:
    2017-08-30 22:10