UTRIKES. De senaste veckorna har ett flertal fall uppmärksammats där fartyg som plockat upp nödställda migranter på Medelhavet vägrats tillträde till framför allt italienska hamnar.

Bakom Italiens nya hårdare linje står landets nya regering och inrikesministern Matteo Salvini som vill främst att nödställda migranter ska återföras till Libyen, där många börjat sin resa över Medelhavet.

Enligt internationell lagstiftning så måste dock de som räddats till sjöss föras till en säker hamn och både FN och EU är överens om att Libyen inte kan klassas som en säkert för migranter.

– Handelssjöfarten har en skyldighet att ta upp flyktingar som finns i vattnet och det gör vi naturligtvis med stolthet, men det kräver ju också att vi får lämna i land dem vid närmsta hamn, säger Pia Berglund, vice vd på branschorganisationen Svensk sjöfart.

Vid ett EU-möte i slutet av juni enades man om att utreda om man ska öppna särskilda asylcenter för att ta emot migranter och flyktingar både inom EU och i Nordafrika.

Såväl internationella som svenska sjöfartsorganisationer är oroade över utvecklingen med allt fler stängda hamnar för fartyg som plockat upp migranter.

Källa:
Stängda hamnar för migrantbåtar oroar sjöfarten


  • Publicerad:
    2018-07-19 11:00