Dagens datum 8 maj: Denna dag 1937 äger utställningen ”Schaffendes Volk” rum som en demonstration för den nationalsocialistiska synen på bostadsbyggande, konst och vetenskap. Utställningen blir en massiv succé med miljontals besökare från både Tyskland och utomlands.

schaffendesvolk

Den 8 maj 1937 öppnade Hermann Göring ”Reichsausstellung Schaffendes Volk” (Riksutställningen för ett skapande folk) med syftet att visa upp inhemska åstadkommanden och strävanden inom bostadsbyggande, konst och vetenskap m.m. under de fyra år som regimen funnits till. Utställningen blev en mycket stor framgång med sju miljoner besökare mellan maj och oktober.

Schlageterstadt,_Große_Reichs-Ausstellung_-_Schaffendes_Volk,_1937Arbetet med ”Schaffendes Volk” inleddes 1934 men var initialt tänkt som en mindre utställning med lokala arkitekter för att visa upp den nya norra stadsdelen i Düsseldorf. Man bestämde i Düsseldorf att den nya stadsdelen skulle heta Schlageterstadt efter den första nationalsocialistiske martyren Albert Leo Schlageter.

Efterhand såg den nationalsocialistiska regimen möjligheter med utställningen och ville göra den mycket mer omfattande för att demonstrera inför omvärlden hur man bland annat kunde bygga hus som var anpassade efter landskapet och förenliga med folkgemenskapstanken samt hur man kunde framställa och använda material i strävan mot att uppnå ekonomiskt oberoende (som en del av fyraårsplanen).

Mässan delades upp i fyra huvudområden: Industri och politik, markutnyttjande och stadsplanering, materiella framsteg (syntetiska material m.m.) och konst och kultur. Vid mässan ställdes alltifrån hantverk till bostadshus och ubåtar ut. En av de mest besökta utställningarna var den hos företaget Henkel, som än finns kvar i Düsseldorf och är världsledande inom tvätt och rengöring, skönhetsprodukter samt lim, tätning, och ytbehandling.

Nationalsocialisterna ville med mässan demonstrera  ”hur genereringen av ekonomisk lönsamhet och resultaten av den mångskiftande teknologiska utvecklingen ger folket vad det behöver för att leva och samtidigt förenas med folkets kulturella framsteg till en harmonisk enhet”.

Rudolf Hess betraktar hantverk på Schaffendes Volk.

Rudolf Hess betraktar hantverk på Schaffendes Volk.

henkel

Henkels paviljong på mässan.

"Rheinbahn Lilliputbahn" för barn.

”Rheinbahn Lilliputbahn” för barn.

Vid öppnandet av mässan förklarade Hermann Göring:

Målet med fyraårsplanen är bevarandet av tysk ära och det tyska sättet att leva. Schaffendes Volk-utställningen i Düsseldorf tjänar denna stora strävan. Genom att samvetsgrant och omfattande applicera tysk innovation och tysk teknologi, förenad med det tyska lynnets organisatoriska förmågor, på industri- och råvaruproblem, kommer vi inte bara hjälpa oss själva utan också visa omvärlden nya ekonomiska medel och mål.

Den svenska tidningen Tegel (organ för Sveriges tegelindustriförening) var på plats under utställningen och imponerades av den tyska egnahemsrörelsen som där demonstrerades och som senare skulle tas till Sverige och förknippas med Per Albin Hansson som en symbol för folkhemstanken. I reportaget ”Tyska egnahem av tegel” skriver tidningen bland annat:

Som aldrig tidigare har byggnadsrörelsen i Tyskland tagit fart under de senaste åren. Såväl offentliga monumentalbyggnader som privata bostäder skjuta överallt i höjden. Man arbetar kort sagt för fullt inom alla områden av tysk nybebyggelse. Icke minst egnahemsrörelse har i dagens Tyskland fått en kraftig stöt framåt. Rikspropagandan har nämligen särskilt ivrat för och gynnat de tyska småhemmen, de s.k.  Kleinsiedlungen. Det är främst byggandet av dessa, som bidragit till det stora uppsvinget inom tysk byggnadsrörelse. Sådana ”Kleinsiedlungen” uppfördes nämligen så gott som överallt i landet.

Utställningen 1937 i Düsseldorf, kallad ”Schaffendes Volk” gav en bild hur man tänkt gestalta egnahemsbyggandet – speciellt de s.k.  Kleinsiedlungen – under den närmaste tiden […] Husen äro grupperade kring en öppen äng och de vart och ett ett rymligt område avgränsat från grannens genom små staket och trädgrupper. En brunn skuggad av ett träd omgiven av soffor, bildar byns trivsamma medelpunkt, där invånarna kunna samlas om kvällarna. Centralplatsen poängteras ytterligare av det där belägna föreningshuset, som genom sin storlek skiljer sig från de övriga villorna, men dock bildar en enhet med den övriga bebyggelsen. Alla dessa ”Kleinsiedlerstellen” äro till sin exteriör väl anpassade efter landskapet.

Andra bilder från ”Schaffendes Volk” och Schlagerstadt:

Artikeln publicerades ursprungligen 2015-05-08.


  • Publicerad:
    2019-05-08 00:16