KÄRNVAPENKRIG President Putin har beordrat att Rysslands taktiska kärnvapenstyrkor ska inleda övningar som svar på ”eskalerande hot från väst”. Samtidigt cirkulerar en rapport om att Macron redan skickat trupper till Ukraina. Vad är det egentligen som händer?

Ryssland meddelade på måndagen att landet kommer att genomföra en militärövning med fokus på insatser av taktiska kärnvapen, rapporterar Reuters. Åtgärden är svar på vad Moskva beskriver som hot från Frankrike, Storbritannien och USA, specifikt diskussioner om att sända Nato-trupper till Ukraina. Detta kommer i en tid då Ryssland, sedan sin invasion av Ukraina 2022, upprepade gånger varnat för ökade kärnvapenrisker vilket i sin tur sedan har beskrivits som kärnvapenhot av politiker och medier i väst.

Dessutom sker det bara dagar efter att en rapport börjar florera om att ett hundratal soldater från Frankrikes främlingslegion redan anlänt till fronten i Ukraina i egenskap av ”specialister på artilleri och spaning”, något som Kremls talesman Dmitrij Peskov under måndag uttryckte att den ryska armén nu ”undersöker”.

Ryssland anklagar USA och dess europeiska vasaller för att ”driva världen mot en konfrontation mellan kärnvapenmakter” genom vapen- och pengaleveranser till Ukraina, värda tiotals och åter tiotals miljarder dollar, varav vissa används mot ryskt territorium.

Enligt Rysslands försvarsministerium kommer de militära övningarna att inkludera förberedelser och insatser för användning av icke-strategiska kärnvapen, på order av president Vladimir Putin. De syftar till att ”säkra Rysslands territoriella integritet och suveränitet som svar på provocerande uttalanden och hot från vissa västerländska tjänstemän mot Ryska federationen”.

Medvedev lovar "global katastrof" som svar på Nato i Ukraina

Dmitrij Medvedev, som tidigare var Rysslands president och idag är en av landets mest inflytelserika politiker i egenskap av vice ordförande i det ryska säkerhetsrådet, har tidigare varnat för att ”ballistiska missiler och kryssningsrobotar bärandes särskilda stridsspetsar” kommer att användas vid en öppen konflikt med Nato. Scenariot har Medvedev beskrivit som ”självaste apokalypsen, slutet på allting” eftersom Ryssland då ”lämnas utan något annat val” då den ryska militära kapaciteten är ”ojämförlig” med Natos.

Nu skriver han på X att beslutet om militärexerciser med taktiska kärnvapen sker för att ”kören av ansvarslösa bastarder bland västs elit, som förespråkar att sända trupper till ett icke-existerande land [Ukraina], växer”. Enligt Medvedev rör det sig numera förutom Frankrike också om den amerikanska kongressen, den brittiska regeringen och ”en rad dårar från de baltiska staterna och Polen”.

Ex-presidenten skriver vidare om ”en slags total degenerering av den västerländska styrande klassen” som ”verkligen inte vill göra logiska kopplingar mellan elementära punkter”.

Ryssland kommer enligt Medvedev att besvara en sådan utveckling och detta ”tyvärr inte inom Ukrainas gränser”:

I så fall kommer ingen av dem att kunna gömma sig, vare sig på Capitol Hill [i Washington D.C], i Elyséepalatset [i Paris] eller på Downing Street, nummer 10 [i London]. Det kommer att bli en global katastrof.

Mer om taktiska och strategiska kärnvapen

Ryssland och USA är världens största kärnvapenmakter och innehar tillsammans mer än 10 600 av världens cirka 12 100 kärnvapenstridsspetsar. Kina följer som den tredje största kärnvapenmakten, och därefter Frankrike och Storbritannien.

Man skiljer mellan strategiska och taktiska (icke-strategiska) kärnvapen då den förra varianten främst är tänkta att användas som ren avskräckning och för att skapa terrorbalans gentemot andra kärnvapenmakter. Det är bara om ingen annan utväg finns de ska användas för att förstöra breda, strategiskt viktiga mål, såsom militärbaser, stora industriområden eller hela städer med långsiktiga, omfattande konsekvenser för fienden som resultat. De levereras vanligen via långdistansprojektiler, inklusive interkontinentala ballistiska missiler (ICBM), ubåtsbaserade ballistiska missiler (SLBM), eller från tunga bombflygplan designade för strategiska bombningar över stora avstånd.

Taktiska kärnvapen levereras via exempelvis artilleri, kortdistansmissiler eller genom att släppas från flygplan och har därmed generellt sett kortare räckvidd och lägre sprängkraft jämfört med strategiska kärnvapen. De är avsedda för användning på slagfältet för att attackera militära mål såsom truppansamlingar, försvarslinjer och stödpunkter inom ett begränsat geografiskt område.

Ryssland har enligt Federation of American Scientists ungefär 1 558 icke-strategiska kärnvapenstridsspetsar, men exakta siffror är osäkra på grund av att USA och Ryssland inte längre inspekterar varandras kärnvapenarsenaler.

Ingen stat har använt kärnvapen i krig sedan USA totalförstörde de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki 1945. Medan övningar med kärnvapen sker med jämna mellanrum är det ovanligt att sådana övningar kopplas till aktuella konflikter och specifika hot som i det här fallet.

Går vi mot totalt kärnvapenkrig?

Svaret på rubrikens fråga är komplicerat och frågan i sig är förstås ångestladdad för vem som helst att fundera över, då det inte bara innefattar att världsordningen kastas omkull utan även hela tillvaron i sig.

I grund och botten handlar detta om vissa Nato-länders intensiva önskan om att ingripa i Ukraina för att förhindra en allt mer oundviklig ukrainsk kollaps utan att för den skull involvera Nato. Denna kanske något motsägelsefulla önskan har att göra med Natos artikel 5. Som Nordfront redan konstaterat är artikel 5 den något falska grunden till hela Natos avskräckning. ”En attack mot en allierad är en attack på hela alliansen”, heter det. Men i praktiken är artikel 5, på USA:s initiativ, formulerad så att det är upp till varje Nato-land att avgöra på vilket sätt man vill hjälpa ett annat Nato-land som angrips.

Om franska, amerikanska eller polska trupper på officiellt uppdrag i Ukraina attackeras av ryssar vill Nato förstås kunna undvika att åkalla artikel 5. Man vill inte ha ett öppet världskrig, man vill bara besegra Ryssland i Ukraina. Det var tänkt att ske som ett proxykrig, men nu har man tvingats inse att detta inte fungerar. Men att eskalera till direkt involvering av Nato-länder i konflikten utan att använda artikel 5 riskerar att på sikt underminera hela försvarsalliansen.

Det är på grund av detta man bland annat har slutit ”bilaterala försvarsavtal” med Ukraina, så att exempelvis president Emmanuel Macron kan säga att han kan skicka trupper till Ukraina och sedan hänvisa till att detta är något mellan Frankrike och Ukraina, och att varken Putin eller någon annan får tro att det har med Nato att göra. Det är också därför Macron har skickat, eller mer troligt överväger att skicka, främlingslegionärer, soldater utan franskt medborgarskap, i första hand.

Allt detta är för att testa, för provocera Ryssland. Man vill se hur ryssarna svarar på vad som nästan är som ett schackdrag. Även uppgifter om att franska trupper är i Ukraina kan vara en planterad nyhet, då källan är en jude med koppling till amerikanska djupa staten. Väst hoppas i ren desperation att Ryssland ska backa eller överreagera och förlora det moraliska övertag som man faktiskt har i stora delar av världen gentemot USA. Eller att Moskva ska köpa narrativet om ett Natokrig utan Nato för att själva slippa eskalera, på samma sätt som man svalt en hel del stolthet och sett mellan fingrarna medan väst gått över den ena efter den andra ”röda linjen” i Ukraina.

Men Ryssland har istället svarat med att eskalera och signalera att man kommer att gå över till kärnvapen vid fortsatt provokation. Man köper inte rökridåerna som väst försöker lägga ut, utan ser det svartvitt: Nato-trupper i Ukraina innebär öppet krig mellan Nato och Ryssland, utan försköningar och omskrivningar.

Så blir det kärnvapenkrig denna gång? Kanske. Ryssland har visat sin hand nu. Även om det bara är övningar med kärnvapen så är det en tydlig hälsning: ”Vi är redo om det bjuds upp till dans”. Nu är det upp till personer som Macron, Joe Biden och Jens Stoltenberg och den rotlösa internationella klicken bakom dem att komma med nästa drag. En helt vanlig sommar eller Medvedevs globala katastrof? Detta är faktiskt i händerna på riktigt sjuka personer just nu.