VÄRLDSKRIG När ordföranden för den amerikanska militärmaktens ledning förespråkar en amerikansk-ledd militärutbildning förlagd till Ukraina bryter han en tidigare amerikansk linje.

Ukraina har frågat dels USA självt, och dels den USA-ledda krigsalliansen Nato om hjälp med att träna upp 150 000 nya ukrainska rekryter. En militär utbildningsverksamhet av den dimensionen skulle enligt bedömare behöva genomföras så nära det aktuella stridsområdet som möjligt, i detta fall inom Ukrainas gränser – något som man från amerikanskt håll tidigare uteslutit, med hänvisning till att detta förfarande skulle riskera motivera Ryssland till ett svar, som i sin tur skulle kunna tvångsutlösa Natos artikel 5 med ett (nukleärt) världskrig som möjlig följd.

Röster om västlig militär närvaro i Ukraina

Frankrikes president Emanuel Macron fick det i februari hett om öronen ett tag, efter att ha sagt att när det kommer till västländers utplacering av trupp i Ukraina ”ska inget uteslutas”.

Uttalandet föranledde vice ordföranden i Rysslands säkerhetsråd Dmitrij Medvedev att på ett tämligen grafiskt sätt informera om hur Ryssland skulle bemöta sådana aggressioner.

Estland och Litauen har båda ställt sig positiva till idén om att sända trupp till Ukraina.

”Vår närvaro som utbildare oundviklig”

I torsdags sade ordföranden för den amerikanska militärmaktens ledning (Joint Chiefs of Staff) Charles Quinton Brown Jr i en intervju för New York Times att en amerikansk-ledd militärutbildning förlagd till Ukraina ”börjar bli oundviklig” och han tillade som för att tydliggöra att han menade allvar:

— Vi hamnar där till slut.

I artikeln påtalar den pensionerade överstelöjtnanten Alexander S. Vindman, det meningslösa i att donera aldrig så mycket militär utrustning, om mottagaren inte vet hur han ska använda och vårda den.

– Det finns ett element av försummelse från vår sida i det faktum att vi förser Ukraina med massvis av västerländsk utrustning, men ger dem inte resurserna att upprätthålla den.

Erfarenhet av utbildningar hållna i väst

Amerikansk-ledd undervisning av ukrainska trupper har under den pågående konflikten tidigare bedrivits i Polen, Tyskland och USA. Svårigheterna i och riskerna med att transportera trupperna ut ur och sedan tillbaka in i Ukraina har enligt artikeln därvid varit påtagliga, och själva kvalitén på utbildningen uppges i flera av dessa fall ha varit mycket låg.