KRIGSRETORIK Genom att bemöta ett uttalande av Polens utrikesminister samma dag och ett annat av samma lands president från förra månaden ger vice ordföranden för Rysslands säkerhetsråd sin syn på säkerhetsläget.

Ex-presidenten och vice ordföranden för Rysslands säkerhetsråd Dmitrj Medvedev gav på söndagen i Russia Today (RT) sin syn på vad han ser som västlig krigshets. Kommentaren levererades mot bakgrund av aktuella uttalanden av bland andra USA:s utrikesminister, samma lands före detta vice utrikesminister, Nato-bossen och Ukrainas president rörande det enligt dessa önskvärda, rättfärdiga och nödvändiga i västliga attacker mot Ryssland på rysk mark.

Huvudfokus för Medvedevs analys är dock ett uttalande samma dag av Polens utrikesminister Radoslaw Sikorski, där den senare enligt den förre ”uppenbarligen har bestämt sig för att skrämma sina herrar.

Sikorski noterar, påpekar Medvedev, att Washington, till skillnad från Warszawa, hittills har avstått från att uttala några sådana hot offentligt ”eftersom de är mer försiktiga” än polackerna. Medvedev tillägger:

Om amerikaner träffar våra mål, så innebär detta inledningen på ett världskrig, och en utrikesminister - till och med en sådan för ett land som Polen, borde inse detta.

"Så ni gillar radioaktiv aska?"

Den tidigare ryske presidenten citerar också ett uttalande av Polens president Andrzej Duda från förra månaden, där denne klargör att hans land gladeligen huserar amerikanska kärnvapen om det erbjuds en sådan möjlighet under Natos så kallade delningsmekanism. Medvedev tydliggör här att Warszawa i händelse av en kärnvapenkonfrontation ”inte kommer att undantas, utan garanterat erhålla sin beskärda del av radioaktiv aska” – och han undrar huruvida detta verkligen vad den polska ledningen önskar uppnå.

På lördagen uttryckte Sikorski i en intervju för tidningen The Guardian skepsis rörande det sannolika i en rysk kärnvapenattack mot Ukraina. Han hävdar där:

— Amerikanerna har sagt till ryssarna att om ni detonerar en kärnladdning , även om den inte skulle döda någon, kommer vi att träffa samtliga era positioner i Ukraina med konventionella vapen och oskadliggöra dem alla.

Denna förmodade varning beskriver Sikorski, vilken (påminner Medvedev) även hävdar att såväl Kina som Indien varnat Ryssland för en kärnvapenupptrappning, – som ett ”trovärdigt hot”.

Medvedev framhåller att den polske ministern även föreslår att Ukrainas västerländska understödjare ska tillåta att Kiev använder sina vapen för att slå till mot militära mål på ryskt territorium eftersom ”bortsett från att avstå från bruk av kärnvapen, ser Moskva inga gränser för sin krigföring”.

Medvedev lyfter särskilt fram Sikorskis kommentar om att EU ”inte ska rädas en eskalering av krigsläget”, och ”inte sätta gränser för sig självt” vad konflikten beträffar – en hållning som enligt utrikesministern själv har den önskvärda konsekvensen att Moskva ständigt tvingas gissa vad nästa steg kommer att bli.

Vem skramlar, vem hetsar?

Säkerhetsrådets vice ordförande påminner i artikeln vidare om att medan USA och dess allierade vid flera tillfällen anklagat Moskva för kärnvapenskrammel, konstaterade president Vladimir Putin i mars att Ryssland inte vid ett enda tillfälle under Ukrainakonflikten övervägt att använda sådana vapen. Ungefär samtidigt, poängterar Medvedev, betonade Kremls talesperson Dmitrij Peskov att Rysslands kärntekniska doktrin förutser användningen av massförstörelsevapen endast ”om något hotar vårt lands existens”, vilket återspeglar ett tidigare uttalande från statschefen.

Medvedev avslutar sin kommentar med två konstateranden som han ber motståndarsidan beakta:

  • Under sitt årliga tal till den federala församlingen i slutet av februari klargjorde Putin för potentiella angripare att Rysslands kärnvapenarsenal befinner sig i ett tillstånd av "fullständig beredskap för garanterad utplacering."
  • Tidigare denna månad beordrade den ryske ledaren en övning i bruk av taktiska kärnvapen, förlagd till det södra militärdistriktet, som gränsar till Ukraina. Enligt uttalanden från de ryska utrikes- och försvarsdepartementen var övningarna avsedda som en varning till USA och dess allierade, efter och under eskalerande västlig retorik.