TREDJE VÄRLDSKRIGET USA:s judiske utrikesminister lobbar i likhet med stamfränderna Nuland och Zelenskyj för att ukrainska trupper ska få använda sofistikerade amerikanska vapen för attacker långt in i Ryssland.

De amerikanska leveranserna till Ukraina av mer sofistikerade vapen har sedan Ukrainakonfliktens inledning villkorats av USA:s president Joe Biden. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har därvid ålagts att förbinda sig att aldrig avfyra dessa vapen på ryskt territorium, samt att sedan hålla detta löfte, då ett sådant avfyrande skulle bryta mot Bidens ”mandat att undvika tredje världskriget.

Men samförståndet om denna linje börjar glappa i sömmarna. Väckt till liv av det amerikanska utrikesdepartementet pågår nu en livlig debatt inom administrationen om att ”mildra” detta förbud och tillåta att Ukrainsk militär beskjuter missil- och artilleriuppskjutningsplatser på andra sidan Rysslandsgränsen – mål som enligt Zelenskyj har möjliggjort Moskvas senaste territoriella erövringar.

Mest högljudd i debatten är utrikesminister Antony J. Blinken. Det förslag, som presenterades av honom efter hans besök i Kiev förra veckan, befinner sig ännu i sitt initiala formuleringsskede, och endast en inre krets har undertecknat det. Det har inte heller presenterats formellt för presidenten, vilken setts som den mest ”återhållsamme” i frågor som dessa.

Tjänstemän i administrationen uppger att Blinkens position förändrats med anledning av det ryska öppnandet av en ny front i kriget genom att man placerat vapen tvärs över gränsen från nordöstra Ukraina och riktat dem mot Charkiv – förvissade om att ukrainarna endast kan använda icke-amerikanska drönare och andra ineffektiva vapen som svar.

I en intervju för NYT denna vecka sade Zelenskyj att Ukrainas oförmåga att avfyra amerikanska missiler och andra avancerade vapen mot militära mål i Ryssland ”ger Moskva en stor fördel”.

Ukrainas judiske president Volodomyr Zelenskyj.

I månader har Ukrainas president låtit attackera ryska fartyg, oljeanläggningar och elverk – men det har utförts uteslutande med ukrainsk-tillverkade drönare, som saknar sina amerikanska motsvarigheters precision, kraft och hastighet. Och ryssarna skjuter tack vare förbättrad elektronisk teknik allt oftare ned dessa drönare – eller vilseleder dem. Enligt New York Times ökar nu trycket på USA att hjälpa Ukraina attackera mål på rysk mark på ett effektivt sätt.

Storbritannien har tagit steget

Storbritannien, vanligtvis ense med Washington rörande krigsstrategi, har i det tysta hävt sina egna restriktioner, så att deras kryssningssystem Storm Shadow kan användas för angrepp mot Ryssland även på ryskt territorium.

Som Nordfront rapporterade i början av veckan, överväger USA nu att utbilda ukrainska trupper inne i Ukraina, istället för att skicka dem till träningsläger annorstädes. Det skulle kräva en omfattande utplacering av amerikansk militär personal i landet, något som Biden hittills förbjudit. Det väcker naturligtvis frågan om hur USA skulle reagera ifall dessa tränare, sannolikt baserade nära staden Lviv i landets västra del, skulle attackeras.

Ytterligare en antydan om ett skifte av den amerikanska hållningen kom häromdagen, när försvarsminister Lloyd J. Austin mitt under sitt sedvanliga tillkännagivande av den amerikanska administrationens välbekanta ståndpunkt – ”Vår förväntan är att de fortsätter att använda de vapen som vi har tillhandahållit mot mål inne i Ukraina” – tycktes antyda att undantag kan göras för stridsflygplan som opererar i säkerhet på ryskt territorium – vilket skulle erbjuda ukrainska trupper i landets östra delar nya handlingsalternativ.

— Luftdynamiken är lite annorlunda, förklarade Austin i synbar strävan att på ett diplomatiskt sätt formulera den nya standarden.

När en reporter följde upp med en fråga rörande den förväntade ryska hållningen till sådana ukrainska flygoperationer, uteblev Austins svar.

Rysk varning

Den här veckan har den ryska sidan genomfört ytterst offentliga övningar med enheter som skulle vara involverade i användandet av taktiska kärnvapen. Ryska nyhetsrapporter har beskrivit dessa övningar som ”ett svar på provocerande uttalanden och hot från västerländska tjänstemän mot Ryssland.”

Men den amerikanska administrationen verkar vara mindre känslig för sådana hot än vad den var under krigets första dagar eller i oktober 2022, då det talades om en 50-procentig chans för att kärnvapen kunde detoneras.

I ett anmärkningsvärt avsteg från förvaltningens offentliga hållning sade den för sitt krigshetsande kända före detta biträdande utrikesministern judinnan Victoria Nuland, i söndags i ABC:s nyhetsmagasin This Week att förbudet mot användande av amerikanska vapen mot mål i Ryssland MÅSTE överges. Hon tillade:

— Jag tycker att det är dags för det, eftersom Ryssland uppenbarligen har eskalerat det här kriget.

USA:s tidigare biträdande utrikesminister judinnan Victoria Nuland

I ett privat samtal med sin stamfrände Blinken förra veckan och i sin intervju för New York Times denna vecka hävdade Zelenskyj att det ”i detta desperata skede av kriget är nödvändigt och avgörande” att man låter honom använda amerikanska vapen mot ryska militära enheter.

— Detta är en del av vårt försvar, sade han till båda och till NYT tillade han:

— Hur kan vi annars skydda oss från dessa attacker? Detta är det enda sättet!