RYSSLAND Utrikesminister Sergej Lavrov försäkrade på lördagen församlade reportrar om att hans land inte kommer betrakta väst som en partner inom överskådlig tid, givet utvecklingen av den pågående proxy-konflikten.

Högsta ryska tjänstemän, inklusive president Vladimir Putin, har upprepade gånger beskrivit Moskvas pågående militära konflikt med Kiev som ett proxykrig Nato och väst för mot Ryssland.

Som kännetecken på detta anger man det materiella bistånd, den utbildning och de underrättelser, som USA och flertalet europeiska länder förser Ukraina med.

Under ett tal på lördagen citerade Lavrov från en artikel av den ryske statsvetaren Dmitri Trenin, som skriver:

Europa som en partner kommer att sakna relevans för oss åtminstone en generation framöver.

Utrikesministern kommenterade att han ”inte kan annat än instämma” och att Moskva ”erfar denna prognos i det verkliga livet nästan dagligen.” Lavrov hävdade också att ”åtskilliga fakta talar för den” — allrahelst som öst och väst redan befinner sig i konflikt:

— Den akuta fasen av den militärpolitiska konfrontationen med väst är i full gång.

I en intervju på fredagen för den ryska nyhetsbyrån TASS jämförde Rysslands biträdande utrikesminister Sergei Ryabkov västerländska eliter med ”brottsliga ungdomar och provokatörer” med uppdraget att eskalera spänningar ”till randen av en katastrofal kollaps” – och detta ”utan hänsyn till konsekvenserna”.

”Inte ett uns av förtroende”

Vad ryska diplomaters arbete i väst beträffar, betonade Rybkkov att det utförs ”i ett krishanteringsläge och syftar till att förhindra en eskalering till en omfattande massiv konflikt.”

— Nato är en grupp, som vi inte känner ett uns av förtroende till – ett faktum som tenderar generera såväl politiska som mer direkt känslomässiga avståndstaganden i Moskva, sa Ryabkov.

Han förklarade att, oavsett vem som kommer ut som segrare i det amerikanska presidentvalet i november, ”kan ingen chans att förbättra relationen skönjas, med tanke på de amerikanska eliternas grundläggande antiryska konsensus

Under sitt invigningstal tidigare i veckan betonade Rysslands president Vladimir Putin dock att Moskva ”ändå inte förvägrar väststater en dialog”.

— Valet är deras, fastslog han och undrade:

— Har de för avsikt att fortsätta upprepa sina hittills fruktlösa försök att förhindra Rysslands utveckling, att framhärda i sitt bedrivande av den aggressionspolitik som kommit att bli deras signum – eller är de beredda att tillsammans med oss leta sig fram till en väg mot samarbete och fred?