KOMMENTAR Jag presenterar en teori om att det kanske finns andra anledningar till att Socialdemokraterna har ändrat sig när det gäller medlemskap i Nato.

Efter en sändning av Radio Nordfront började jag fundera på varför Socialdemokraterna är så ivriga att köra över sina egna medlemmar. Den här gången verkar det som att man inte ens kommer låtsas om sina egna medlemmars röster när det gäller Natomedlemskap. Att man så starkt går emot sina egna ideologiska grundbultar och tappar masken brukar vittna om att medlemskapet i Nato inte får fallera. Socialdemokraterna riskerar även intern splittring och illojalitet från de som anser sig överkörda av Nato-förespråkarna. Motståndare till Nato kommer för tillfället inte känna någon tillit till att Socialdemokraterna kommer att förverkliga det de påstår. Då blir frågan, är de så rädda för att bli militärt erövrade av Ryssland?

Ryssland verkar gå emot en ekonomisk modell där de blir mer självförsörjande och därmed minskar hänsynen de behöver ta till vad andra länder anser om deras förda politik, även militärt. Men Ryssland är upptagna i Ukraina och det ser ut att bli ett kostsamt krig för dem. Ryssland är samtidigt världens största land och har i princip ingen etnisk population i Sverige. Om Ryssland skulle vilja anfalla Sverige ensamt och ta över landet så har de hela Östersjön i vägen när de skall etablera ett brohuvud för en sådan invasion. Detta brohuvud kommer då vara omgärdat av Natoländer som ni kan se på bilden. Om de skall anfalla Sverige från norr så behöver de antingen gå igenom Natolandet Norge eller Finland som också ansöker om medlemskap i Nato. Europeiska unionen skulle också bistå medlemsländer vid en attack, annars riskerar unionen att falla samman, något liberaler och socialister i Europa sannerligen inte vill. Detta är ännu ett skäl till varför ett medlemskap i Nato inte behövs.

Desto större chans ser jag att det blir ett totalt krig där Ryssland i så fall attackerar (efter västerländsk provokation) flera länder samtidigt där Sverige är ett av dem. Men det blev inte ett kärnvapenkrig under Kalla kriget, därför tror jag inte riktigt det kommer bli av de närmaste årtiondena heller om inte någon av sidorna drabbas av allt högre hybris. Det är möjligt att Västerlandet börjar rusta för att attackera Ryssland i framtiden, men som sagt, jag tror inte riktigt någon sida vill ha kärnvapenkrig.

Socialdemokraternas skäl för anslutning till Nato

Under söndagen meddelade Socialdemokraternas partiordförande Magdalena Andersson skälen till varför man vill gå med i Nato. Det enda skälet som jag ser som legitimt är att Sverige har haft ett långvarigt militärt samarbete med Finland och när de ansöker kommer Sverige också automatiskt ansöka. Men de andra skälen är egentligen endast politisk propaganda till förmån för den nuvarande världsordningen. Statsminister Magdalena Andersson tar upp att Ryssland har kraftigt brutit mot folkrätten som stipuleras av FN-stadgan, eftersom de invaderar ett annat land. Vad hon inte säger i samma andetag är att hennes parti vill ansluta sig till en krigsallians där den som håller taktpinnen (USA) har brutit mot FN:s regler på samma sätt. Då genom att anfalla Irak, något som kritiserades av den dåvarande socialdemokratiske statsministern Göran Persson i riksdagen. Hon påpekar att Ryssland håller på med påverkansoperationer i Sverige. Ett förfarande som även Sverige sysslar med själv, redan innan invasionen av Ukraina. Något som blev så pinsamt exponerat av två ryska radioskämtare som lyckades få fram det genom att kontakta vår inkompetenta utrikesminister Ann Linde.

Statsministern beklagade sig över att rysk militär massvåldtar ukrainska kvinnor. Jag vill låta det vara osagt om det stämmer. Men även om det skulle stämma, sen när bryr sig socialdemokratin om massvåldtäkter? De är en av Europas största sponsorer av den i Sverige! Statsministern sa även att Ryssland utför en fullskalig invasion. Detta för att inte använda ryskt språkbruk som ”militär operation”. Man kan debattera vad fullskalig invasion egentligen innebär. Historiskt sett har USA och andra västerländska länder använt sig av liknande uttryck. Ryssland använder dessutom långt ifrån stora delar av sin armé i Ukraina. Om vi ändå säger att de gör det, ja då har vi nog inte mycket att oroa oss över med tanke på att Ryssland inte ens kan slå ut Ukraina med sin krigsmakt. Den röda tråden i de skäl som Socialdemokraterna ger oss är – det är okej när vår sida gör det.

Det framtida mångkulturella hotet

Trots en lång introduktion så behöver jag vända blad och påbörja poängen jag vill göra med min artikel. Svenska politiker är dumma, de är tillräckligt dumma för att ha skapat dagens Sverige men de är inte så dumma att de lever efter hur de själv lär. De pratar varmt om hur invandringen kommer skapa ett mångkulturellt och bättre Sverige. Om de verkligen trodde på det skulle de vilja leva bland den här mångkulturen så mycket de kunde, men det gör de inte. Ta Miljöpartiets partiledare Märtha Stenevi, hon bor i Malmö, men hon bor i den vitaste delen av Malmö. Statsminister Magdalena Andersson bor i Nacka, i ett område som ser ut att vara över 90 procent vitt. Men det är inte bara svenska politiker som väljer mestadels vita områden. Fubbicken Johan Lindeberg som är modeskapare skrev följande i Expressen:

Det är självklart att gängkrigen handlar om tillhörighet och en stor protest mot segregationen i Sverige. Vi har två alternativ. Antingen hjälps vi alla åt att skapa en ny inkluderande energi och blir en tydlig internationell referens för en ny gemenskap bortom kulturer. Eller så hamnar vi till slut i ett inbördeskrig. Det har ju redan börjat.

Det är dags: Var stolt över det nya Sverige

Lindeberg bor i närheten av den lilla skånska byn Torekov, men endast i närheten av denna lilla by, för han vill slippa andra människor. Dessa människor väljer att inte bo bland de mångkulturella högcentrumen Rinkeby, Angered eller Rosengård som skapats i Sverige, trots att de prisar den. Integrationen skall skötas av någon annan och Sverigedemokraterna är exakt likadana på den här punkten. Detta faktum gör att jag anser att de är mer egocentriskt onda än vad de är dumma. De anpassar sig efter vad den globala makten säger åt dem. De agerar efter vad de själva eller vad deras egna skrå tjänar på. Inte vad folket som helhet behöver.

Att behålla makten i Sverige

Detta är lite av en alternativ teori om varför de höga socialdemokraterna och andra svenska politikerna egentligen önskar ett Nato-medlemskap. Samma teori applicerar jag inte på Finland eller Sverigedemokraterna då de har egna skäl till medlemskap i Nato. Politikernas utopiska berättelse om den mångetniska mångkulturen knakar allt mer i fogarna. Den föränderliga invandrardemografin hotar inte bara oss ur ett rasligt perspektiv utan den hotar även den liberalism och den skendemokrati som politikerna själva tjänar. Invandrarna är nu så många och blir ännu fler att det finns en reell risk med att det inte finns tillräckligt med liberala svenskar att integrera eller assimilera de utomeuropeiska invandrarna. Förr assimilerades t.ex. adopterade och en neger kunde prata med en riktigt grov skånska eller norrländska, men så sker inte idag.

Eftersom utomeuropéer inte är liberaler varken på raslig eller kulturell grund riskerar alltså liberalerna själva att förlora makten för de är för få. All makt utövas i slutändan med våld eller hot om det och antal är en stor faktor i detta. Socialdemokraterna har retoriskt börjat inta en fientlig inställning till de muslimer som hotar deras maktposition. Det muslimska Partiet Nyans ses som ett hot av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. De som har makten har historiskt ogärna velat vapenträna sina fiender. Därför har militärutbildning historiskt förvägrats kommunister och nationalsocialister.

Utomeuropeiska invandrare som militärer

Att vapenträna de utomeuropeiska invandrarna i en stor skala tror jag inte våra makthavare är beredda att göra. Sådan vapenträning tillsammans med karriär i militären skulle göra att det finns risk för ett väpnat maktövertagande eller att det finns en politisk opinion för det eftersom invandrarna blir allt fler och kräver mer. Om min teori har någon bäring så kommer försvaret i framtiden fortfarande utgöras av främst vita svenskar tillsammans med en viss procent invandrare.

Den brittiska armén under deras tid för imperialism hade som uppgift att genom anfallskrig tillskansa eliten i landet mer resurser. Det är denna uppgift den amerikanska har idag. Den svenska armén skiljer sig från detta koncept då den endast är en livförsäkring. Militären i Sverige kostar alltså och ger väldigt lite tillbaka, som mest i form av att man lyckas sälja krigsmateriel till andra nationer. Den tjänar också som fostrande av människor på det sätt makten önskar eller håller en viss nivå av människor i sysselsättning. För att uppfylla Nato:s regler så måste Sverige utöka sin militärbudget med över 50 miljarder svenska kronor, nästan en dubblering. Det svenska rättsväsendet och vår EU-avgift kostar idag runt 50 miljarder vardera. Detta gör att militären mest är ett svart hål och sådana hål är inget dagens Sverige har råd med. Frågan är om Sverige kommer kunna uppfylla kraven från Nato angående de militära utgifterna. Eftersom pengarna måste tas från någon annanstans.

Att ta pengarna från andra grupper är en risk. Pengarna används idag för att ”muta” folket så att de håller sig nöjda, detta måste varje makthavare oavsett ideologi göra såvida man inte vill förslava människor men då måste man ändå muta administratörerna för denna förslavning.

Samma problem existerar hos polisen

Allt färre vita svenskar vill bli poliser och jag har tidigare skrivit att det politiska etablissemanget måste få in fler poliser, men allt färre vill bli det eftersom de måste utöva mjuka värderingar. Då kommer etablissemanget få välja mellan färre poliser med mjuka värderingar och ännu mer tappat våldsmonopol till gängbrottsligheten. Eller att anställa fler människor som vill veva batong för att upprätta våldsmonopolet och därmed göra avkall på sina mjuka värderingar.

Upploppen under påsken visar att de utomeuropeiska invandrarna idag är betydligt mer våldsamma än nordborna, detta återspeglas också i fängelset. Läser man svensk historia så fanns det liknande upplopp som utfördes av svenskar mot makten vid missnöje. Lindeberg har rätt i sak att det finns en möjlighet för inbördeskrig i Sverige. Hans svar på detta är att svenskarna återigen skall lägga sig platta men det är inte något jag vill och det finns fler än mig och inget botar en invandringsvurmare bättre än invandrarna själva. På sikt riskerar alltså fler att tänka likadant som mig. Om så blir fallet riskerar en kombination av etniska och ideologiska konflikter spä på det redan söndrade samhället. Redan idag är brottsligheten utom kontroll.

Behovet av Nato

De möjliga scenarion jag målar upp kommer möjligtvis ske inom några decennier, men att bygga upp strukturer och samarbeten tar tid. Det verkliga arbetet med att forma Europeiska unionen påbörjades för över 70 år sedan. Om ett inbördeskrig eller något liknande skulle förekomma i framtiden kan Sverige begära hjälp och assistans av Nato för att slå ned på sådana konflikter. En annan sak är att Sverige definitivt har gjort sig ovän med Ryssland under den pågående konflikten. Sverige är alltså fiende och kanske inte har kapaciteten att hålla tillbaka rysk sponsring av grupper som drar åt olika håll och därmed splittrar nationen. Samhället kanske propagandistiskt säger att all form av samröre med Ryssland är felaktigt men i det dagliga livet är det annorlunda. Det är inte ryssarna som kallar mig svennehora på gatan tänker svensken och det är inte Ryssland som motverkar mina islamistiska värderingar, tänker muslimen. Det är inte ryssen som står i vägen för mina ambitioner kanske den utomeuropeiska invandraren tänker. Kanske Ryssland börjar skicka massor med narkotika till Sverige. Och då blir det på samma sätt där, det är ryssen som förser mig med narkotika (likt opiumhandeln i Kina) tänker brottslingen.

Att andra länder och även Sverige förser politiska oppositioner med stöd i länder som de anser är fientliga är äldre än bibeln. Här skulle Nato kunna bistå Sverige med expertis och hjälp för att motverka sådana scenarion. Det är inte heller ologiskt att Säkerhetspolisen granskar och oroas för att Ryssland sponsrar oppositionsgrupper i Sverige, med tanke på att Sverige sponsras oppositionen i Ryssland.

Parisprotokollet artikel 5 ger andra Natoländer rätten att bistå medlemsländer enligt bestämmelserna i artikel 51 i FN:s stadgar. Artikel 51 har använts för att berättiga militära angrepp mot Serbien under Kosovokriget. I en artikeln tar Scott Ritter upp hur USA har förvrängt artikel 51 för sina egna syften att anfalla Irak. Nu använder Vladimir Putin samma artikel för att berättiga sin attack mot Ukraina. Ritter tar även upp vad som utgör krigsbrott i del två.

Historiskt har det alltså funnits tillfällen när Nato angripit ett annat land för att skydda den grupp de anser bör skyddas i en pågående intern konflikt. I värdlandsavtalet som godkändes år 2016 står det följande:

Värdlandsstöd är alltså ett sammanfattande begrepp på det civila och/eller militära stöd som lämnas i fred, kris och krig av en nation till en annan nation eller organisation, som efter inbjudan till övningsverksamhet, transitering och/eller insatser, befinner sig på
värdlandets territorium.

Värdlandsavtalet - min fetning.

Som ni ser i citatet finns det en mängd scenarion som uppfyller den här tvetydiga formuleringen. I artikel 5 i Parisprotokollet står det vid händelse av en ”väpnad attack” och i artikel 51 använder man samma språkbruk.

Att erkänna sitt misslyckande är politiskt självmord

Om min lilla hemmasnickrade teori stämmer så är det något Socialdemokraterna inte kan prata öppet om. Även om det underlättat förståelsen hos många varför behovet av Nato finns. Att öppet erkänna att behovet av ett Natomedlemskap beror på möjliga framtida inhemska oroligheter skulle skapa ett större uppvaknande hos befolkningen än när dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt gick ut och sa att folket måste öppna sina hjärtan. Det skulle ge nationalsocialister rätt, det skulle ge Sverigedemokraterna som vill rädda svensk liberalism och demokrati rätt. Något sådant vore alltså politiskt självmord, speciellt nu inför valet och när opinionen till slut tillåter ett medlemskap på grund av kriget i Ukraina. Det förklarar också varför ledningen hos Socialdemokraterna är beredda att fullständigt köra över sina egna medlemmar med missnöje som följd. Att de inte vill göra det till en valfråga eller tillåta folkomröstning om det trots att valet är nu i höst och därmed uppmuntra till någon form av debatt om frågan.

Även om vi inte gillar Natomedlemskapet så kanske det ses som en absolut nödvändighet av socialliberalerna för att bibehålla makten. Makten, det är något som ingen sann politiker önskar förlora, varken nu eller i framtiden till människor som inte delar deras värderingar. Anledningen till att islam och muslimer försvaras är för att socialliberalerna vill att de utomeuropeiska invandrarna skall bli lika liberala som de själva. De vill inte acceptera något som de ser som främlingsfientlig retorik. Men de önskar inte i verkligheten ett land som styrs med de värderingar som återfinns i utomeuropéerna själva. Men dessa invandrare börjar allt mer och mer ansluta sig till partierna själva trots de motstridiga värderingarna de båda grupperna har och till slut kommer de vara för stora för att kunna handskas med. Hitintills har sjuklövern löst detta genom att sparka ut de invandrare som är lite för öppna med sina åsikter, men detta kommer de inte att lyckas med i det långa loppet.

Gissningslekar

Bara för att jag tänker såhär så betyder inte det att detta är anledningen till att Socialdemokraterna agerar som de gör, de kanske tänker helt annorlunda. Agerandet skulle också kunna förklaras med enkel rysskräck, som indoktrinerats under årtionden i Sverige. Och som nu tillåts blomma ut fullständigt. Andra alternativa eller sammanhängande förklaringar till deras agerande kan vara att USA sagt åt Sverige att gå med. Sverige är inte i position att stå emot något sådant. En annan sak kan vara att Socialdemokratin vill ansluta sig till den nyliberala världsordningen, många av dem har blivit skolade på universitet i USA, statsminister Magdalena Andersson är en av dem. Eller så beror det på information som de har men som de inte kan delge eller som jag inte har hört, oavsett om den informationen är till deras fördel eller nackdel. Jag kan som privatperson bara gissa och ni som läsare får ta det för vad det är.