NATO Myndigheten för psykologisk beredskap ser en ”markant ökning av nätaktivitet” kopplat till Sveriges ambitioner att gå med i Nato. Säpo benämner samtidigt kritik mot ett svenskt Nato-medlemskap som ”aktiviteterna från främmande makt”.

Nyligen beslutade den socialdemokratiska regeringens att köra över både folket och sitt eget parti genom att bestämma att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato. Nu tycks ett svenskt Nato-medlemskap dessutom redan ha bäddats in den så kallade ”värdegrunden” som måste beskyddas av myndigheterna.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) ser numera med oro på kritik mot ett svenskt medlemskap i krigsalliansen.

”Det har under helgen setts en markant ökning av artiklar och inlägg som kommenterar såväl Finland som Sverige i Natofrågan”, säger Mikael Tofvesson, avdelningschef på Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF), till TT.

Tofvesson hävdar vidare att det finns ”både sakliga och felaktiga kommentarer” om Nato-medlemskapet och att vissa kommentarer är ”hotfulla”. Hotfullheten består enligt MPF-bossen i att man försöker ”bygga upp en bild av risker med ett Natomedlemskap”.

När Säkerhetspolisen ombeds kommentera hotet mot ett Nato-konsensus på sociala medier och på Internet väljer man att peka ut ”utländska aktörer” som problemet.

”Säkerhetspolisen har i flera år beskrivit hur aktiviteterna från främmande makt mot skyddsvärd verksamhet blivit fler”, skriver Fredrik Hultgren-Friberg, pressekreterare på Säpo, i ett mejl till TT.