INRIKES Myndigheten för psykologiskt försvar har lanserat en kampanj mot memer på Internet. På hemsidan Bliintelurad.se kan man läsa mer om ”skratt som kan skada”.

Det är den nya propagandamyndigheten ”Myndigheten för psykologiskt försvar” som lanserat kampanjen Bliintelurad.se, där man förklarar krig mot humor på internet.

Det är framförallt memer, eller ”memes” som man kallar dem, som oroar myndigheten.

Man menar att memer ”användas för att flytta fokus från en viss fråga, ta över och ändra riktningen i en debatt eller för att stötta en dold agenda”.

Till och med kattmemer anser myndigheten vara skadliga.

Myndigheten för psykologiskt försvar bildades så sent som förra året av tidigare statsminister Stefan Löfven (S) i syfte att lokalisera bekämpa felaktiga åsikter, som man kallar ”desinformation, ryktesspridning och annan vilseledande information”, och ersätta detta med korrekta åsikter, som man kallar att ”värna det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen”.

Nyligen gick propagandamyndigheten ut och varnade för att Sveriges misslyckade Nato-satsning kritiserade på Internet. Man oroade sig bland annat över att vissa försöker ”bygga upp en bild av risker med ett Natomedlemskap”.

Det återstår nu att se hur många memer myndighetens krig mot skratt, politisk satir och memer på Internet kan komma att resultera i.

Bidra gärna till Nordfronts projekt Veckans memer och sänd in dina bästa bidrag till redaktionen@nordfront.se eller posta dem på Nordfronts forum.