VALET 2022 Efter årets val har många överklagat valresultatet. De flesta hänvisar till det nya röstningssystemet som ibland skapade så långa köer att många gick hem istället för att rösta.

Inför årets val hade Valmyndigheten infört ett nytt röstningssystem. Detta efter påpekanden av internationella valobservatörer som menade att människor väljer valsedlar helt öppet vilket riskerar att kompromissa valhemligheten.

Systemet med att en och en fick gå och hämta valsedlar ledde dock emellanåt till så långa köbildningar att vissa gick hem istället för att rösta. Nu har Valmyndigheten fått in ett 70-tal överklaganden mot valresultatet med anledning av detta, skriver Aftonbladet.

”På grund av ändrat valsystem har sådan köer uppstått så att alla som haft för avsikt att rösta inte fått möjlighet till det. Då valdeltagandet har haft en ökande trend de 20 sista åren och i detta val plötsligt sjunkit så kan det inte uteslutas att detta har varit en avgörande faktor för valet”, skriver en anmälare från Blekinge.

En av de som överklagar är Valmyndighetens tidigare chef Per-Ola Larsson som menar att det är ”mycket allvarligt att man har hindrat människor att delta i det demokratiska valet”.

— Alla människor måste ha möjligheter att rösta. Man får inte hindras av yttre omständigheter som exempelvis för små vallokaler, säger Larsson till Aftonbladet.

Enligt den tidigare myndighetsbossen borde man haft fler bås för valsedlar eller mindre valdistrikt för att undvika köbildningar. Ett alternativ är en valsedel där alla alternativ finns.

— Här trycker vi 500 miljoner valsedlar till varje val och de flesta kastats bort. Man borde i stället ha en enda valsedel. Sådana valsedlar har man i både Danmark och Finland, säger han.

Valmyndigheten kommer nu att pröva alla anmälningar för att utröna om valet måste göras om. Men redan i maj varnade Valmyndigheten för att en rysk påverkanskampanj mot valet redan hade inletts. Enligt myndigheten syftade den till att ”underminera förtroendet för valresultatet” och eftersom det var ”internationella valobservatörer” som fick Sverige att ändra på röstningssystemet återstår det alltså att se huruvida anmälningarna går att spåra till Kreml.