INRIKES Enligt Valmyndigheten finns det en stor ”hotbild” mot årets val till riksdag, kommuner och landsting. Ryssland pekas ut som en stor aktör, som även sägs vilja påverka opinionen mot Nato.

Det är SVT som skriver om ett påstått hot mot det svenska valet, som man menar framförallt kommer från Ryssland.

Enligt Anna Nyqvist, som är kanslichef på Valmyndigheten, är den eventuella ryska påverkanskampanjen så omfattande att man inte ens kan göra något åt den.

— Om en väldigt kraftfull aktör försöker påverka det svenska valet, genom en påverkanskampanj eller en cyberattack, finns det inga garantier för att vi kan stå emot, säger Nyqvist.

Det är fortfarande något oklart exakt på vilket sätt Ryssland skulle kunna påverka valet, men enligt Nyqvist handlar det om att ”medvetet sprida felaktig information”.

— Påverkanskampanjer är absolut en risk vi arbetar mot, säger hon.

Humor och Nato-kritik hot mot demokratin

Sedan tidigare har den nya propagandamyndigheten Myndigheten för psykologiskt försvar pekat ut Nato-kritik som ett hot mot Sverige.

Enligt myndighetsbossen Mikael Tofvesson utgör Nato-kritik på Internet ”både sakliga och felaktiga kommentarer” om Nato-medlemskapet och att vissa kommentarer är ”hotfulla”. Hotfullheten består enligt Tofvesson i att man försöker ”bygga upp en bild av risker med ett Natomedlemskap”.

Dessutom har myndigheten identifierat memer och politisk satir som ett stort hot. På den nylanserade kampanjsidan Bliintelurad.se kan man läsa mer om ”skratt som kan skada”-

Där pekar man bland annat ut kattmemer som farliga för den så kallade demokratin. Dessa kan enligt myndigheten”användas för att flytta fokus från en viss fråga, ta över och ändra riktningen i en debatt eller för att stötta en dold agenda”.

Just nu gör Myndigheten för psykologiskt försvar allt för att ”identifiera” försök att påverka valet. Enligt generaldirektören Henrik Landerholm är det framförallt valresultatet eller vem som bildar regering som kan komma att påverkas.

— Vi har en högre beredskap för 2022 än vad vi hade 2018. Det i sig gör att vi kan hantera riskerna på ett annat sätt, men under förra valet var påverkan begränsad, säger Landerholm och fortsätter:

— Därför gäller det att hålla garden uppe. Inte bara för oss, utan för alla berörda myndigheter.