INRIKES. En ny myndighet – Myndigheten för psykologiskt försvar – ska inrättas och vara klar att börja sitt arbete den 1 januari 2022, i god tid före valet. Myndigheten ska genom bland annat signalspaning motverka spridandet av så kallad ”desinformation”.

Den nya myndigheten Myndigheten för psykologiskt försvar kommer att få sitt säte nära Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) i Karlstad, men kommer även att finnas nära Säpo i Solna.

— I dag tar man beslut om att tillsätta en särskild utredare som ska förbereda och genomföra bildandet av myndigheten, säger riksdagsledamoten Daniel Bäckström (C) till SVT. Han tillägger:

— Myndigheten innebär en förstärkning av totalförsvaret inför valet 2022.

Den nya myndigheten, som enligt Bäckström vara klar att börja arbeta den 1 januari 2022, är tänkt att skydda den så kallade demokratin från yttre påverkan och ”värna det öppna samhället och den fria åsiktsbildningen”. Detta genom att bedriva signalspaning i ett nära samarbete med försvarsunderrättelsemyndigheter.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen ska myndigheten möta desinformation och vilseledande ryktesspridning som kan utgöra ett hot mot Sveriges ”öppna och demokratiska samhälle”:

Ett starkare psykologiskt försvar skapar förutsättningar för att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende. En viktig del i arbetet är att stärka den samlade förmågan att identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige. Informationspåverkan i form av till exempel desinformation och ryktesspridning kan utgöra ett hot mot Sveriges demokrati, beslutsfattande och självbestämmande.

Som ett exempel på vilseledande information anger Bäckström den fria diskussionen om ”pandemin” där han menar att den nya myndigheten är viktig för att skydda samhället:

— Den [myndigheten] är viktig för att skydda och värna vårt öppna och demokratiska samhälle. Med tanke på det säkerhetspolitiska läget har försämrats senaste åren. Ett exempel är att det sprids vilseledande information om pandemin, hävdar Bäckström till SVT.

Det är det demokrati-rundande initiativet ”Januariavtalet” – där Centerpartiet och Liberalerna gjorde en överenskommelse med Socialdemokraterna för att låta Stefan Löfven (S) bli statsminister trots att han förlorat valet – som utrett och inrättat den nya myndigheten. Utredaren Anders Danielsson har tidigare liknat regimkritiska åsikter vid terrorism.


  • Publicerad:
    2021-03-18 16:05