SANNINGSMINISTERIUM. Statsminister Stefan Löfven meddelade i sitt tal vid Folk och Försvar under söndagen att man ska inrätta en ny myndighet som får i uppdrag att behandla Sveriges psykologiska försvar.

Stefan Löfven vill inrätta en myndighet för ”psykologiskt försvar”.

Vid den årliga försvarskonferensen Folk och Försvar som hölls i Sälen talade Stefan Löfven den 14 januari om de de hot regeringen anser att Sverige står inför och hur landet ska skyddas från dessa hot.

Löfven sade att en ny myndighet kommer inrättas. Denna myndighet kommer få i uppdrag att utveckla och koordinera Sveriges ”psykologiska försvar”.

— Regeringens besked är att en sådan myndighet ska inrättas, vi går omedelbart vidare med det arbetet. Ett modernt totalförsvar måste kunna freda sig mot yttre påverkan mot det demokratiska samhället. Och det finns en uppenbar risk att utomstående vill blanda sig i hur vi fattar våra beslut, sade Löfven.

Sedan den gamla myndigheten för Sveriges psykologiska försvar lades ned 2008 och uppgick i nya MSB (Myndigheter för samhällsskydd och beredskap), har uttrycket ”psykologiskt försvar” inte funnits med. I och med inrättandet av den kommande myndigheten sätt särskilt fokus på Sveriges ”psykologiska försvar”, som anses behöva stärkas.

Försvarskonferensen avslutas på tisdag, 16 januari.

Källa:
Regeringen vill inrätta ny myndighet för psykologiskt försvar


  • Publicerad:
    2018-01-14 19:25