Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Försvarsmakten: Nordfront störst bland “hatsajterna”

Av Simon Holmqvist, 2017-11-13
simon.holmqvist@nordfront.se

MEDIA. Nordfront har flest användare av alla alternativa mediasajter i Sverige. Detta enligt Totalförsvarets forskningsinstitut, som granskat ”svenska invandrings- och främlingsfientliga sajter” i en rapport som släpptes under måndagen.

Nordfront växer och blir allt mer betydelsefull som aktör i det svenska medialandskapet. Detta är något som tidigare bland annat uppmärksammats av Ledarsidorna.se och stöds även av den interna statistik som finns kring besökarantal på hemsidan. Nu har även Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) noterat tillväxten, som framkommer i en rapport som släpptes under måndagen.

I rapporten konstateras bland annat att alternativmedia har växt tack vare den informationsteknologiska utvecklingen, som i korthet handlar om att Internet har gjort det lättare för även mindre aktörer att nå ut till en bredare massa än tidigare. Detta blandat med en ökad misstro mot så kallad traditionell media och vad FOI kallar en ”föreställning” om att dessa ”inte säger sanningen om invandringens konsekvenser.”

I rapporten har man framförallt fokuserat på Nordfront och Avpixlat (numera Samhällsnytt). FOI konstaterar att Nordfront drivs av Nordiska motståndsrörelsen, vilket man menar är en ”våldsbejakande, antisemitisk och öppet antidemokratisk organisation” som ”uppfyller kriterierna för våldsbejakande radikal nationalism”. Avpixlat/Samhällsnytt kan enligt FOI inte lika tydligt definieras som det senare, och man motiverar istället undersökningen av sajten utifrån att det i kommentarsfältet återfinns ”hatiska och våldsbejakande uttryck där grupper och individer hotas, nedvärderas och avhumaniseras”, som också sammanfattas som ”hatbudskap”.

I rapporten har man sammanställt statistik från sajterna Avpixlat, Motgift, Nordfront, Nordisk Ungdom, Nya Tider, Nyheter Idag och Samnytt rörande redaktionellt material (antal publicerade texter), antal kommentarer och antal aktiva användare.

Vad gäller redaktionellt material så producerade Avpixlat i särklass mest publicerade texter av alla sajter under åren 2014, 2015 och 2016. I övrigt kan det konstateras att Nordfront och Nya Tider är de sajter där det redaktionella materialet ser en stadig och stabil ökning, medan övriga sajter tycks gå upp och ned.

Statistik från FOI:s rapport Det vita hatet: radikal nationalism i digitala miljöer. Klicka för större bild.

Det är dessutom oklart exakt hur FOI har räknat, men klart är att man grovt underskattat både det redaktionella materialet, likväl som antalet kommentarer på Nordfront, när man skriver:

I september 2017 fanns det 4262 artiklar och 117 259 kommentarer på Nordfront. Det fanns 12 918 registrerade användare (registrering krävs för att kunna skriva kommentarer men ej för att läsa).

Enligt Robert Eklund, som är IT-ansvarig på Nordfronts redaktion, så ligger dessa siffror långt i underkant. September var dessutom innan Nordfront kopplade kommentarsystemet till VK, vilket innebär att det då inte krävdes någon registrering för att kommentera.

— Vad jag kan se nu så har vi 28 000 publicerade artiklar. Innan kommentarerna rensades hade vi över 500 000. När rapporten skrevs fanns det inte några krav på registrering, berättar Eklund.

FOI konstaterar likväl att antalet aktiva användare som kommenterar på Nordfront har ökat successivt, så pass att Nordfront i september hade flest användare av alla sajter som granskats, inklusive Avpixlat/Samhällsnytt.

Enligt rapportens beräkningar hade Nordfront 2010 endast 111 användare och att antalet för varje år ökat kraftigt för att i september i år landa på 4 451 användare, vilket kan jämföras med Avpixlats motsvarande 4 055. Under samma tid som Nordfront ökade sitt antal tappade också Avpixlat, som i slutet av 2015 hade 9 332 användare enligt FOI:s beräkningar.

Statistik från FOI:s rapport Det vita hatet: radikal nationalism i digitala miljöer. Klicka för större bild.

Siffrorna gör att FOI i rapporten konstaterar att ”Nordfront har haft en tydlig ökning i antalet aktiva användare under flera års tid och antal aktiva användare har för första gången passerat antal aktiva användare på Avpixlat, vilket gör att Nordfront numer har flest aktiva användare.”

Många tycks se en korrelation i utvecklingen, där man menar att Avpixlat har tappat läsare till Nordfront. Ledarsidorna.se har under en tid bevakat utvecklingen i alternativmedia med hjälp av statistikverktyget Alexa. Där har man kunnat konstatera att läsare gått från Avpixlat till just Nordfront, vilket man kommenterade tidigare i år i artikeln Valet 2018 – en perfekt storm?

Nordfront, Nordiska motståndsrörelsens hemsida, driver idag mer trafik än till exempel ETC.se och Ledarsidorna.se och kan uppvisa en svag, men likväl stabil tillväxt samtidigt som sidor som politism.se tappar trafik. Sidor som “Motargument” och “Inte rasist men…” ter sig vid jämförande analyser som mer eller mindre försumbara. Johan Hakelius FOKUS är i samma storleksklass som de senare – långt ifrån Nordfronts trafiksiffror. Som det ser ut tappar Avpixlat trafik bland annat till Nordfront. Det säger en del om hur undervegetationen utvecklas, något som även kan spåras i framför allt Nordfronts redaktionella innehåll. Språket har förändrats sedan ett drygt år och är mer vårdat, ibland är texterna väsentligt bättre uppbyggda än Avpixlats bitvis grova språk vilket attraherar en helt annan läsekrets än tidigare.

Den neokonservarive Mittmediakrönikören Patrik Oksanen har också en teori om varför just invandringskritiska sajter såsom Avpixlat/Samhällsnytt tappar användare när han kommenterar rapporten:

Forskarna för fram hypotesen att det skulle vara ” en konsekvens av att frågor kring invandring och integration tappat mark i debatten”. En alternativ förklaring som forskarna inte nämner är att debatten förflyttat sig, från kommentarsfält till olika aktörers Facebooksidor och ut på twitter. Flera starka magnetiserande profiler i segmentet har under de senaste åren tagit steget in i debatten och har stora följarskaror. Det gör att behovet av en sajt som Avpixlat/Samhällsnytt minskat.

Oksanen har gjort sig känd för sin besatthet av framförallt Nordiska motståndsrörelsen och Ryssland och gärna dessa två i kombination. Men trots detta erbjuder han ingen förklaring till att Nordiska motståndsrörelsens webbtidning Nordfront växer, trots att han tidigare avfärdat organisationen som blott ”ett par hundra sekterister”. Istället konstaterar han endast krasst i rubriken att ”Nazisterna har tagit över förstaplatsen i näthataktivitet enligt FOI-rapport”.

”Näthat” och annat orwellianskt
I rapporten försöker FOI även att definiera orwellianska nyspråksord såsom ”näthat”, ”hatsajter” och ”hatgrupper”, med tanke på att man flitigt nyttjar dessa begrepp i rapporten. I artikeln ”Folkmordets psykologi: Hur vi manipuleras till skuld och skam” tar undertecknad upp dessa begrepp som exempel i den manipulation som används för att begränsa människans tankevärld:

Två personliga favoriter är dock ”näthat” och ”hatfakta” – i det förra fallet har man skapat ett begrepp som innefattar alltifrån milda invandringskritiker som diskuterar på Internet, till rent brottsliga handlingar där män förföljer, hotar och trakasserar kvinnor via sociala medier. Allt för att den som kommer i kontakt med begreppet inte ska kunna skilja på vissa politiskt obekväma åsikter och kriminalitet.

FOI erkänner också i rapporten att ”termen näthat har kommit att bli ett samlingsnamn för olika former av hot, trakasserier och mobbing i digitala miljöer”, men fortsätter likväl att använda det för att beskriva alternativmedias verksamhet när det kommer till nyhetsrapportering ur ett annat perspektiv än mainstreammedias. Man menar exempelvis att en grupp som ”näthatar” tillsammans är en ”hatgrupp”, och överförd till en webbtidning blir det en ”hatsajt”. Eventuellt menar man att Avpixlat kan räknas som en ”hatsajt”, men tar upp att ”klassificeringen” är svår och att webbtidningens representanter har argumenterat mot epitetet.

Vidare skriver man i rapporten om ”hatsymboler”, som man menar är viktiga för ”hatgruppers” identitet.

Bland ”hatsymboler” återfinns alltifrån hakkors, till Grodan Pepe, tyrrunan, ett glas mjölk och ”100%” – det senare ska tydligen syfta på att man är ”100 procent vit”, något som enligt FOI med andra ord är att betrakta som ”hat”.

Som källa använder man den George Soros-sponsrade och globalistvurmande underrättelseorganisationen Expo, som både grundats och drivs av våldsbejakande vänsterextremister och som bevisligen har kopplingar till kriminella organisationer och själva ljusskyggt ägnar sig åt tvivelaktiga metoder. Men också den antivita judisk makt-organisationen Anti-Defamation League (ADL), som är verksam i USA. Det var ADL som bland annat definierade Pepe, med andra ord en tecknad groda, som en ”rasistisk hatsymbol”.

Grodan Pepe som James Bond. En ”hatsymbol” enligt Totalförsvarets forskningsinstitut, som använder en judisk makt-organisation som källa.

Brister i rapporten
Förutom det faktum att man använder sig av tvivelaktiga nyspråksord såsom ”näthat” så brister alltså rapporten även i den data som presenteras, likväl när det kommer till källkritik. Även objektiviteten kan ifrågasättas, exempelvis i avsnittet om ”fördomsfullhet”.

Nordfronts chefredaktör Martin Saxlind kommenterar:

— Där menar man att invandringskritik och en icke-feministisk kvinnosyn skulle vara ”fördomsfullt” och något som måste problematiseras. Man tar däremot inte upp att även feminister och invandringsvurmare förstås också är ”fördomsfulla” på sitt eget sätt. Att någon har ”fördomar” bör alltså anses ointressant ur ett vetenskapligt perspektiv. Frågan är snarare vilka ”fördomar” som är befogade och vilka som är falska.

Att Försvarsmaktens forskningsinstitut så uppenbart ägnar sig åt ”granskning” av invandringskritiska aktörer är i sig också uppseendeväckande. På sociala medier ställer sig många frågan ifall det inte är invandringen i sig som bör granskas av de som fått i uppdrag att försvara Sverige från yttre hot.

En radikal utveckling
I det stora bekräftar dock rapporten en positiv utveckling, där Nordfront i egenskap av den mest radikala alternativa mediasajten de facto vinner mark. Detta sker förstås också i symbios med att Nordiska motståndsrörelsen växer och får allt mer uppmärksamhet.

I sammanhanget kan det också vara värt att återigen belysa Ledarsidorna.se:s konstaterande att Nordfronts besökarantal i allt mindre utsträckning tycks vara beroende av medial uppmärksamhet. Detta då den naturligt tillfälliga ökningen i samband med Motståndsrörelsens demonstration den 30 september tycks ha hållit i sig betydligt längre än vid tidigare motsvarande tillfällen av omfattande medial exponering. Istället kunde Ledarsidorna.se konstatera att ”Nordfronts ökning ser ut att ligga kvar eller avta mycket långsamt”.

Avslutningsvis bör det nämnas att FOI:s data samlades in före Nordfronts reform av kommentarssystemet, då det kopplades till VK. Därför är förstås antalet aktiva användare idag betydligt lägre, även om potentialen finns kvar. Glöm därför inte att registrera dig på vk.com för att delta i diskussionerna i Nordfronts kommentarsfält.

Källor:
Det vita hatet: radikal nationalism i digitala miljöer
Oksanen: Nazisterna har tagit över förstaplatsen i näthataktivitet enligt FOI-rapport


  • Publicerad:
    2017-11-13 15:50