INRIKES. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) publicerade i förra veckan två studier som handlar om globala ”radikalnationalistiska miljöer” och ”digitalt hat” mot journalister. Flera av personerna bakom studierna har kopplingar till den politiska vänstern och asylaktivistiska grupper, vilket nu avslöjas av Samhällsnytt.

FOI låter vänsterradikala utföra politiserad forskning.

Det är regeringen som med stöd från Centerpartiet och Liberalerna gett FOI i uppdrag att forska om ”våldsbejakande propaganda” på Internet. Studien ”Digitalt slagfält – en studie av radikalnationalistiska digitala miljöer” behandlar internationella plattformar och fora där det enligt FOI ska förekomma uppmaningar till våld och glorifiering av personer som begått politiska attentat. Att flera av personerna bakom studien är vänsterradikala och vänsterliberaler, avslöjas nu av Samhällsnytt.

Lisa Kaati, projektledare och ansvarig för regeringsuppdraget, har tillsammans med sina medarbetare Katie Asplund Cohen, Nazar Akrami, Amendra Shrestha, Johan Fernquist, Björn Pelzer, Frej Welander och Tim Ibister dragit slutsatsen att den digitala miljön för ”radikalnationalistiska åsikter” växer.

”Avhumanisering” och ”hatbudskap” i kommentarerna

Kaati med medarbetare har tagit fasta på Säkerhetspolisens (Säpo) uttalande i augusti där de tycker sig se en ökad aktivitet från ”högerextrema” vilket man fruktar kan leda till attentat och andra våldsbrott.

— Man kan också se att språket och jargongen som används i många av de här miljöerna är väldigt avhumaniserande mot vissa grupper av människor, vilket kan göra det lättare att faktiskt begå våldsdåd mot vissa grupper, hävdade Kaati.

FOI har via textanalys undersökt ”avhumaniseringen” på internationella plattformar och sett att det ofta förekommer djurmetaforer, som till exempel ”apor”. Avhumaniserande ord har FOI indelat i kategorierna ”Vildar”, ”Apor”, ”Hotfulla djur”, ”Äckliga djur” och ”Smuts”.

Man har också sammanställt en lista med de tjugo vanligaste ”avhumaniseringsorden” till vilka man även räknar neutrala beskrivande ord som ”mörk”, ”färgad”, ”jude” och ”tredje världen”.

Dagen efter kom ny analys med delvis samma forskare

FOI publicerade dagen efter den första studien ännu en analys, ”Ansiktet bakom hatet – en analys av en grupp Flashback-användare som uttrycker hat mot journalister”, som gjorts på uppdrag av den privata branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) – Medier i Sverige.

Flera av namnen bakom regeringsstudien återkommer i den nya analysen, nämligen projektledaren Lisa Kaati och medarbetarna Nazar Akrami och Johan Fernquist.

I den senare studien har forskarna utforskat 7 372 Flashback-användare och ur gruppen valt ut 228 män mellan 40 och 60 år. Av dessa ska 34 ha publicerat minst två inlägg med ”hatbudskap” som riktats antingen mot en enskild journalister eller yrkeskåren som sådan.

I analysen skriver man att den digitala utvecklingen bidragit till mycket positivt för en fungerande demokrati men att den ”men även underlättat produktion och spridning av bland annat falska nyheter, desinformation, propaganda samt hat och hot”.

I den nya studien uppges journalister bli ledsna av ord som ”lögnmedia, fulmedia, propagandamedia, regimmedia, skitmedia, slaskmedia, vänstermedia, ljugmedia, hatmedia, PK-media, gammelmedia och mainstream-media”.

Vänsterradikala och vänsterliberaler bakom studierna

Samhällsnytt, som nätgranskat personerna bakom de båda studierna, påvisar att flera vänsterradikala och vänsterliberaler återfinns bland dessa. Det handlar om personer som förespråkar mångkultur, asylaktivism och som kan knytas till vänsterorienterande åsikter.

Projektledaren Lisa Kaati har till exempel engagerat sig i kontot ”Solidaritet med kamraterna i Malmö #kämpaShowan” som används för att sprida vänsterextrema budskap. Hon är gift med shariaförespråkaren Musa Sayed, en docent som skrivit en doktorsavhandling där han förespråkar att islamiska lagar som grundas på Koranen ska kunna tillämpas av svenskt rättsväsende.

En annan person som finns med bakom de båda studierna är Johan Fernquist, som i förra årets valrörelse stort uppmärksammades för sitt påstående om att SD fick stöd av så kallade botar på sociala medier. Påståendet om att det existerade sådana botar kunde dock aldrig bekräftas.

Fernquist har på Facebook visat sig ha ett stort intresse för Vänsterpartiet, vänsterpolitiker och Vänsterns studentförbund.

Ännu en person som figurerat i FOI-studierna, Katie Asplund Cohen, har visat sig engagera sig i grupper som arbetar för att hjälpa hitresta romska tiggare från Rumänien och Bulgarien. Hon har också engagerat sig i rörelsen ”ViGörVadViKan” som hjälper migranter och där uttryckt hat mot SD.

Frej Welander, som även han deltagit i studien, är engagerad i Centerpartiet, har en plats i kyrkofullmäktige i S:t Johannes församling i Stockholm, och låter sig gärna fotograferas i arabiska kläder. Han ger i sociala medier uttryck för att invandringskritik är fel och hyllar en polsk prins som attackerat den brittiske politikern Nigel Farage.

Forum för levande historia ordnade föreläsning

Forum för levande historia ordnade förra hösten på uppdrag av regeringen en föreläsning som hölls av projektledaren Lisa Kaati tillsammans med forskarkollegan Nazar Akrami som hette ”#PRATA RASISM” och med frågeställningen ”varför uttrycker vissa människor hat på nätet och vilka är det egentligen som hatar?”.

Där presenterade de båda forskarna sina tidigare studier i ”digitalt hat” och berättade om hur de studerat invandringskritiska och ”hatiska” hemsidors, som Samhällsnytt och Nordfront, öppna kommentarsfält och försökt hitta mönster i dessa.

Säkerhetspolisen listade i sin årsrapport för 2018 sju olika hot mot Sverige, varav tre har att göra med så kallad ”informationspåverkan” – vilket kan indikera att Säpo ser opinionsbildning och journalistik som ett allvarligt hot mot staten. Säpo uttryckte i en Twitterkommentar även följande:

Gränsen mellan de aktörer som Säkerhetspolisen följer, och ideologiskt motiverade aktörer som agerar på sätt som inte faller inom ramen för Säkerhetspolisens uppdrag, kan på sikt komma att suddas ut.

Källa:
Vänsterradikala bakom FOI:s forskning om nationalistiska miljöer och hat mot journalister


  • Publicerad:
    2019-10-30 13:55