ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET. Moderaterna vill nu utvidga FRA-lagen så att signalspaning ska kunna bedrivas även om båda parter befinner sig i Sverige. Detta på grund av ”ökat terrorhot” och ett ”försämrat säkerhetspolitiskt läge”.

Genrebild. Foto: Twitter.

Nu vill Moderaterna utvidga Försvarets radioanstalts (FRA) möjligheter att bedriva signalspaning till att även omfatta situationer där båda parterna som utbyter datatrafik befinner sig inom landets gränser, rapporterar SR Ekot.

Idag är det endast tillåtet om ena parten som ingår i samtal eller utbyte av annan typ av datatrafik befinner sig utomlands.

— Idag har vi en situation där en person som planerar ett terrorangrepp eller bedriver underrättelseverksamhet kommer in i Sverige och då måste FRA omedelbart avsluta sin signalspaning, säger moderaten Pål Jonson, ordförande i riksdagens försvarsutskott.

Det var 2008 som debattens vågor om övervakningssamhället och integritetskränkning i form av den så kallade FRA-lagen gick höga.

FRA-lagen omfattade egentligen flera lagändringar och en ny lag, lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, som i korthet innebar att Försvarets radioanstalt, FRA, skulle få rätt att bedriva signalspaning på kabelburen datatrafik som passerade landets gränser. Datatrafiken ifråga skulle bland annat omfatta stora delar av telefon- och internettrafiken.

De svenska myndigheterna stärkte den 1 oktober 2019 möjligheterna att övervaka misstänkt kriminalitet genom att möjliggöra att läsa e-post och krypterade chattkonversationer om det fanns misstanke om brottslighet.

Nu vill Moderaterna ändra FRA-lagen till att möjliggöra övervakning av datatrafik även om båda parter som utbyter datatrafik befinner sig inom Sveriges gränser.

Det ska alltså kunna inledas spaning utan att någon av parterna befinner sig utomlands. Anledningen sägs vara att terrorhotet ökat samtidigt som det säkerhetspolitiska läget försämrats.

På en fråga om integritetskränkning menar Jonson att det måste finnas ett ”hot mot Sveriges säkerhet” för att sådan signalspaning ska kunna beställas av FRA. Först måste en domstol godkänna beställningen och sedan ska en annan myndighet i efterhand granska FRA:s arbete. Jonson utesluter dock inte att integritetsskyddet kan behöva stärkas i och med att FRA-lagen breddas.

— Inriktningen att det ska vara inriktat mot hot mot rikets säkerhet kvarstår ju. Sedan kan jag konstatera att det finns flera åtgärder för att säkra den personliga integriteten. Det kan det mycket väl behöva göras och det är därför som jag tycker att det ska vara en viktig komponent i en utredning om signalspaningslagen, säger Jonson.

I nuläget får regeringen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen (Säpo) och Polisens nationella operativa avdelning (NOA) beställa övervakning av FRA men man diskuterar om även Myndigheter för samhällsskydd och beredskap (MSB) och den nya myndigheten för psykologiskt försvar – som är tänkt att ”värna demokratin och den fria åsiktsbildningen” genom att ”möta otillbörlig informationspåverkan” – ska få göra detta.

— Man ska kunna se varifrån de här systematiska desinformationsoperationerna som riktas mot Sverige kommer, menar Jonson.


  • Publicerad:
    2020-10-19 18:35