INRIKES. Säpo och polisen ska få utökat tillstånd för signalspaning.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) uppger att regeringen satsar på att utöka Säpos och polisens rätt till signalspaning, alltså avlyssning av samtal samt läsning av mejltrafik.

Idag är det Försvarets radioanstalt (FRA) som har rätt bedriva signalspaning. FRA får dock inte förse polisen med material efter att en förundersökning inletts, vilket S-regeringen nu alltså vill ändra på.

— I grova fall ska man kunna fortsätta signalspaningen. Det här är en viktigt fråga inte minst för Säkerhetspolisen. När de följer individer som de misstänker kan vilja begå terrorbrott i Sverige är signalspaning ett väldigt viktigt verktyg, säger Mikael Damberg.

En invändning mot fortsatt signalspaning även under förundersökningar har varit att FRA:s metoder riskerar att avslöjas. Men eftersom den nya lagen inte tillåter att det material som införskaffas efter inledd förundersökning används som bevis i domstol anses den risken vara borta.

— Det här gör att säkerhetspolisen kanske kan undvika att det begås ett terrorbrott. Att man har bättre koll på väldigt kriminella individer i Sverige, att kunna följa dem och att polisen i nästa skede kan döma dem för brott. Det krävs ett underrättelsearbete som inte får sluta när förundersökning inleds, säger Mikael Damberg.

Förslaget har brett stöd i riksdagen och tros bli lag från och med första augusti.

Källa:
Ny lag öppnar för utökad signalspaning


  • Publicerad:
    2019-02-19 18:10