ÖVERVAKNING. Säpos hemliga avlyssning ökar. Men nyttan med det minskar.

Enligt Åklagarmyndighetens årliga rapport om användning av elektronisk information, har hemlig avlyssning ökat för andra året i rad, rapporterar TT.

— Jag gjorde bedömningen 2017 att det hörde samman med det ökade antalet våldsbrott i de särskilt utsatta områdena, säger överåklagare Mats Svensson vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö, som har skrivit rapporten tillsammans med samverkande myndigheter.

Trots ökningen av antalet tillstånd anser Svensson att nyttan av telefonavlyssning minskar.

— Kriminella personer vet att de kan bli avlyssnade och använder då en annan typ av kommunikation som krypterade chattprogram, säger han.

Telefonavlyssning sker i telefonnätet och då främst mellan mobiltelefoner. Ska man läsa av samtal mellan olika appar och chattprogram är det istället hemlig datautläsning som behövs, enligt Svensson.

Enligt en EU-dom som klubbades 2016 får inte svenska myndigheter lov att tvinga operatörer att masslagra kundernas trafikuppgifter. Domen ledde till att många operatörer därför slutade att lagra dem.

— Det finns en utredning gällande hemlig datautläsning som är lagd, men det är ingenting som slagit igenom i lagstiftningen ännu men vi ser att behovet finns, säger Mats Svensson.

Trots EU-domslutet har Säpos övervakning av elektronisk information alltså ökat. Denna övervakning innebär bland annat att man kan få fram vilka telefoner som varit i kontakt med varandra och vid vilka tidpunkter.

— Jag trodde att det skulle innebära att inhämtningen av historiska uppgifter skulle minska så det är lite förvånande att se att åklagare fortsatt att hämta in uppgifter under 2017 och 2018, men det framkommer inte vilken nytta de haft av materialet, säger Mats Svensson.

Källa:
Allt fler avlyssnas i hemlighet


  • Publicerad:
    2019-06-01 17:20