MÅNGKULTUREN. Polisen lättar lite på locket om hur deras hantering av återvändande IS-terrorister går till.

Polisen har börjat uppge hur hanteringen av återkommande terrorister från Mellanöstern hanteras.

Enligt Andy Roberts, som är lokalpolisområdeschef för Malmö Norr, har det sedan 2013 kommit fem IS-terrorister som ”återvänt” till Malmö efter att de har utfört terrorverksamhet i kriget mot Syrien och i Irak.

Den lokala polisen har ”kontinuerligt” fått information från Säkerhetspolisen (Säpo) och för samtal med dem. De säger också att fler IS-terrorister kan komma att ”återvända” från krigszonen inom kort.

Polisen har vid flera tillfällen fört samtal med terroristerna.

— Syftet med samtalen är att se om de är ett säkerhetshot, såklart, säger Roberts till SR P4 Malmöhus, men avböjer att gå in på vilken bedömning polisen har gjort beträffande vilken säkerhetsrisk terroristerna i Malmö nu bedöms utgör.

Främst består utredningsarbetet i att ta reda på om terroristerna har begått brott i andra länder.

Malmöpolisen har inte talat med alla de kända IS-terroristerna. Det beror på att samtalen är frivilliga.

Roberts vill inte gå in på vad som har sagts i samtalen. Men Lokalpolisområdeschefen i Nordöstra Göteborg Ulf Merlander är förvånad över hur pratglada terroristerna är, berättar för SR P1 vad terroristerna i Göteborg pratar om.

Tyvärr vill terroristerna inte prata om sin terrorverksamhet:

— Vi har ju inte så mycket bevis att lägga fram så det gäller verkligen att få personerna att vilja prata om det de varit med om. Majoriteten uppgav att de hade varit hjälparbetare, kört ambulans och hjälpt till med matlagning och sånt.

— Det är klart att man måste vara skeptisk, säger Merlander om sådana berättelser.

Men man har inga möjligheter att genom de frivilliga samtalen få reda på vad de verkligen eventuellt har gjort.

Säpo beräknar att 300 terrorister har rest från Sverige för att delta i IS terrorverksamhet i kriget mot Syrien och till al-Qaida i Irak.

30 procent av dem uppges ha uppehållit sig i Skåne. Ungefär hälften av alla terrorister har hittills rest till Sverige igen. Men fler är på väg.

Säpo och Malmöpolisen väntar nu på att ”fyra barn” tillhörande IS och al-Qaida ska komma till Malmö inom kort.

Sverige som helhet väntar på att 230 terrorister ska resa till Sverige igen. 35 kommuner och stadsdelar förbereder sig för att de ska återetablera sig, skriver Dagens Nyheter.

Terrorister ska få hjälp av Sverige att få nya värderingar
Den 24 april ska Center mot våldsbejakande extremism (CVE) bjuda in kommunerna till ett möte för att diskutera hur mottagandet av terroristerna ska gå till.

— Det kan handla om det stöd och bistånd som kommunerna kan ge. Men även sjukvården, i form av psykiatrin måste med, säger Jonas Trolle, chef för CVE.

Men han tycker att det vore väldigt farligt om terroristerna tror att de har ”frikort” att bete sig som de vill bara för att de välkomnas av kommunerna och får olika former av professionellt och administrativt stöd.

Justitieminister Morgan Johansson (S) säger i sammanhanget att han vill ha ett ”nationellt avhopparprogram” för ”högerextremister” och alla andra former av extremister.

Den av rasfrämlingar hårt ansatta Staffanstorps kommun, som ligger i närheten av Malmö, har dock aviserat att de inte tänker ta emot terrorister som krigat i Syrien eller Irak.

Kommunstyrelsens nye ordförande Christian Sonesson (M) lade fram ett nu beslutat förslag där det står:

Den som deltagit i, eller understött, terrorism … är inte välkommen till Staffanstorps kommun. Sådana personer har genom sitt agerande förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av kommunen i någon form. Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service.

Staffanstorps förslag har mötts av protester och även Sonessons partiledare Ulf Kristersson kritiserar Sonessons klubbade beslut beträffande Staffanstorp. Kristersson menar att Staffanstorps förslag strider mot svensk lag.

Liberalerna i Staffanstorp vill också ta emot terroristerna. Gisela Nilsson dekonstruerar Sonessons förslag genom att ifrågasätta bedömningsgrunderna:

— Vem ska avgöra vem som är IS-terrorist? Ska tjänstmännen göra det? Eller ska det bara vara de som är dömda? I så fall  blir det inte så många, menar Nilsson.

Samtidigt som Sverige förbereder på att ta emot allt fler terrorister och ge dem samhällsstöd har flera andra europeiska länder beslutat att vägra ta emot så kallade återvändande terrorister.

Det gäller bland annat Italien, Polen och Ungern, men även EU-inställsamma länder som Frankrike, som nu har ändrat sitt beslut från i mars och enligt inrikesminister Christophe Castaner inte längre tänker ta emot terroristerna från Mellanöstern.

Om de terrorister som inte är välkomna som ”återvändare” till andra EU-länder istället kommer att resa till Sverige återstår att se.

I februari krävde USA:s president Donald Trump att Europa skulle ta emot 800 terrorister som gripits i Mellanöstern. Om USA genomdriver sitt krav och allt fler länder vägrar ta hand om terroristerna, återstår frågan om dessa istället kommer att resa till bland annat Sverige och etablera sig i allt större terrorceller.

Källor:
Fem IS-återvändare i Malmö – det här gör polisen
Lokalpolisen kallar syrienåtervändare till frivilliga förhör
35 kommuner förbereds för hemvändande IS-stridande
Beslut i Staffanstorp: IS-återvändare ska nekas hjälp
France will not take back ISIS jihadis and their families following furious backlash at reports 250 of them would be allowed to return


  • Publicerad:
    2019-04-06 12:55