MÅNGKULTUREN. Sveriges öppna famn för mångkulturen sker på bekostnad av både landets egna befolkning och invandrarna. Det anser yazidiern Aferin Kretz som Nordfront samtalat med.

Den här artikeln har uppdaterats efter att JK valt att åtala Nordfront för att ha nämnt de onämnbara ur ett kritiskt perspektiv. Privilegier som det svenska folket inte åtnjuter runtom i världen och inte ens i sitt eget land.

Sverige är ett slagfält. Det beror på att Sverige sedan 1975 inte längre ett svenskt land. Det är ett multikulturellt land.

De enda som tjänar på att ha förvandlat Sverige till ett multikulturellt slagfält är de onämnbara, anser yazidiern Aferin Kretz som Nordfront har samtalat med.

— Genom att svenskarna har räckt handen till de ”utsatta” onämnbara så skär de av sina egna barns händer, sitt folks framtid som nu dinglar i en mycket tunn tråd. Det har gått på knappt hundra år! De onämnbara har stuckit kniven i ryggen på svenskarna, precis som de gjort med det fina tyska folket, säger Aferin.

Yazidier – en majoritet bland minoriteter
I samband med den senaste vågen av invandringsinvasionen runt 2015 kom det en enorm mängd muslimer till Norden. Men även en liten andel som utgjordes av minoriteter.

Bland dessa minoriteter var yazidier i majoritet.

Men till skillnad från muslimerna flydde yazidier inte bara från krig, utan även från muslimerna. Och här ska de i det multikulturella Sverige ”integreras” och leva tillsammans med sina förtryckare; inte bara handgripliga sådana som delar av den muslimska gruppen, utan även under samma geopolitiska förtryckare, de onämnbara.

Aferin kom till Sverige som barn i början av 2000-talet.

— En gång gjorde jag på i skolan misstaget att berätta att jag är yazidier, säger Aferin Kretz.

— Nästa dag kom ett gäng muslimer och gav mig stryk. Några av barnen måste ha berättat därhemma att jag inte var muslim och därför kom de till skolan för att slå mig.

Problemen är desamma i Sverige i dag när man som vuxen yazidier ska överleva i ett land där man är omgiven av sunnimuslimer som hatar en.

— Jag döljer alltid att jag är yazidier för det är förenat med livsfara att vara öppen med det, säger Kretz. När som helst kan man bli dödad.

Yazidierna är ett ursprungsfolk från Mellanöstern. Numera bor de nästan uteslutande i norra Irak, koncentrerat till ett litet område, Sinjar, i irakiska Kurdistan.

En gång i tiden sträckte sig deras område från centrala och norra Iran, till hela norra Irak och östra Turkiet.

Yazidier tror på påfågelängeln Tausi Malek och de ber bland annat mot solen. De har religiösa ceremonier som tyder på att det är en mycket gammal religion, långt mycket äldre än judendomen, kristendomen och framför allt islam.

Tausi Malek är central inom yazidisk religion och kultur.

Sunnimuslimer tolkar generellt yazidiernas påfågel som att de tror på djävulen.

På grund av förföljelser av muslimer har befolkningen krympt till cirka 350 000 – 450 000 människor. Av dessa bor cirka 5 000 kommande från Irak nu runt om i Sverige. Uppemot 50 000 bor i Tyskland, berättar Aferin Kretz.

— I Tyskland har dessutom mer än 50 000 yazidier från Turkiet och Armenien sedan tidigare blandats ut helt och hållet med andra folk och räknas därmed inte till yazidier. Dessa har inte haft tillgång till något religiöst material varken i Turkiet – där de var mer eller mindre tvungna att leva i hemlighet – eller i Armenien, säger Kretz.

Folkmord med förtecken av de onämnbara
Armenien är ett kapitel för sig som i hög grad även har med yazidier att göra.

En del yazidier lyckades fly ungturkarnas folkmord tillsammans med armenierna under den armeniska Förintelsen 1915-17 som klingade av precis när de onämnbara genomförde sin bolsjevikiska revolution i Ryssland.

Även den armeniska Förintelsen genomfördes med de onämnbaras hand. Ett av skälen var att familjen Rothschild ville åt naturresurser att profitera på.

Ledningen för ungturkarna hade ursprung från de onämnbara och de sprang ur Dönme och senare den politiska gruppen Kommittén för union och framsteg som finansierades av familjen Rothschild.  Emmanuel Carasso som tillhör de onämnbara tillsattes som ledare för kommittén.

Emmanuel Carasso.

På slutet av 1800-talet genomförde en religiös inriktning i de onämnbara från Saloniki tillsammans med turkar en massaker på armeniska kristna i Istanbul.

Under början av 1900-talet planlade de onämnbara och högt uppsatta fransmän i Paris – med företrädare för familjen Rothschild i spetsen – en militärkupp som ledde till att de onämnbara ungturkarna 1908 störtade sultan Abdul Hamid II.

På den kuppen följde det som idag kallas Folkmordet på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker, där alltså även ett mycket stort antal yazidier slaktades och fördrevs ut i öknen för att dö.

De yazidier som lyckades fly med armenierna från ungturkarnas mordpatruller fick inte med sig så mycket mer än sina egna liv, berättar Aferin Kretz.

När dessa kom till Tyskland många år senare och fick barn tvinade rötterna. Barnen lärde sig inte mycket och tog inte heller traditionen på allvar. Hos barnbarnen hade detta försvunnit helt och hållet, säger Aferin Kretz.

Folk och nation
— Nu är det yazidierna från Irak som har klarat sig bäst eftersom vi lever efter väldigt strikta och urtida regler, säger Kretz och poängterar vikten av folkets betydelse.

— Det är bland annat därför jag stöder er i Nordiska motståndsrörelsen. Inte för att jag skulle kunna eller vilja bli en av er, men för att ni inser värdet av att bevara det egna folket som vi gör, vilket många av er svenskar inte inser ännu.

Om man har en vilja att bevara sitt folk dras man till vad Titanen säger. Titanen visade vägen, anser Kretz.

— Titanen hade rätt. Man kan slå upp hans texter var som helst och sätta fingret på sidan och vad han än skriver, stämmer det. Hans politik är den rätta och därför är jag också nationalsocialist, säger Aferin Kretz.

Många av yazidiernas heliga symboler, vilka enligt dem tillhör hela mänskligheten, får efter domslut inte visas som de ser ut på Nordfront.

För yazidier är folket och saker som världsuppfattning och livsmening intimt förenade med varandra. Med modernt språkbruk skulle vi säga att man inte kan bli yazidier utan endast födas till det eftersom det är kodat i DNA.

Ens genetik, både den fysiska och den andliga ”genetiken”, hör oundvikligen ihop med varandra. Komprometteras det ena, skadas också det andra.

— Man kan inte bli yazidier om man inte är född till det, och det räcker inte att endast pappan eller mamman är det. Gifter man sig med någon utanför religionen så är man ingen yazidier längre. Och inga yazidier varken pratar eller umgås längre med denna yazidier som lämnat folket. Det gäller även familjen, förklarar Kretz.

Syftet med denna strama livshållning är att hålla ihop folket.

— Om yazidier inte blandar ut sig innebär detta att de onämnbara inte har någon som helst nytta av oss. Därmed blir yazidier värdelösa även för den svenska regeringen, säger Kretz.

Aferins Kretz slutsats är synnerligen intressant. Det visar på en hög medvetenhet hos yazidierna om flyktingströmmarnas instrumentalitet. Syftet var aldrig att infria löftena om en berikande och blomstrande mångkultur. Alla ska försvagas och bli till ingenting så att vi blir socioekonomiskt lättmanipulerade av härskarklassen, den internationella onämnbarheten.

Inte heller muslimerna ska bli starka i mångkulturen. De ska också splittras, försvagas, förlora rötterna. Vi märker vissa muslimers motstånd mot det till exempel när de kastar ut sina ”försvenskade” döttrar från nionde våningen för att bevara släktens heder.

Att förstöra ett folk och ett land
Sveriges övergång från ett svenskt land till ett multikulturellt lobbades fram av den onämnbara kontrollerade tidningen Dagens Nyheter under samma tid som invandringsbegränsningslagarna som hade gällt i USA fram till 1965 upphörde.

Det skedde i USA efter årtionden av lobbyism från de onämnbara i federationen, ända sedan lagarna trädde i kraft 1924.

Olof Palme förrådde Sverige på fler än ett sätt.

1975 var året då riksdagen på order enhälligt röstade för Dagens Nyheters krav artikulerade genom en proposition från Socialdemokraterna och deras statsminister Olof Palme.

Inte ens det svenska språket har status som officiellt språk, och olika företrädare för regeringar sedan dess har med bestämdhet hävdat att det varken finns ett svenskt folk, en svensk historia eller en svensk kultur.

Istället finns det många andra kulturer i det mångkulturella Sverige som ”berikar” det annars ”fattiga” Sverige.

Men denna politik har visat sig inte bara syftat till att försvaga det svenska folket. Syftet har varit att se till att alla folk i nationalstaten Sverige ska vara svaga.

Det enda folk som är starkt i Sverige är elitklassen. Den är extremt överrepresenterad av de onämnbara. Det bor också ungefär dubbelt så många onämnbara i Sverige som det gör i de övriga nordiska länderna – tillsammans.

De svenskar och andra som vill tillhöra den svenska eliten måste böja sig för den de onämnbaras överhöghet. Den är trots allt internationell och de onämnbara som opererar i Sverige arbetar för de onämnbaras makt som finns etablerad i hela världen.

Lättläst bok om förstörandet av Sverige som nationalstat.

Det är en enkel men smärtsam förklaring till varför till och med det svenska folket – som ”inte finns” – trycks ned i den multikulturella smeten.

Sverige styrs som ett internationellt företag, The Kingdom of Sweden, Inc, till gagn för den globalistiska eliten där det är bankerna som har huvudrollen i implementeringen av ”företagets” verksamheter.

Främlingsinvasionen
Sedan 1975 har landets gränser alltså öppnats för massinvandring.

Efter oljekrisen 1973 upplevde många svenskar att landet inte var så osårbart som många hade invaggats i, ett land som fram till och med mångkulturförklaringen 1975 hade sett 43 års oavbrutet regerande av Sveriges enda parti med ”nazistiska” rötter.

Om den arbetskraftsinvandring som skedde på 50- och 60-talen verkligen ”behövdes” är tveksamt. ”Behovet” av arbetskraft står i ett urbaniserat samhälle ofta i proportion till dess girighet.

Men i en socialdemokratisk demokratur där staten och kapitalet går hand i hand är ekonomisk tillväxt norm. Med ett sådant synsätt kan man naturligtvis hävda att det finns ett behov av importerad arbetskraft.

Även om det alltid har funnits svenskar som inte velat ha någon form av invandring, vittnar stora delar av de äldre generationerna om att invandringen under tiden före mångkulturens officiella skapande inte utgjorde några problem.

Många invandrare som sökte jobb i Sverige kom dessutom inte från jordens mörkaste hörn som Somalia och Eritrea, utan från Europa.

Efter oljekriserna och den ekonomiska stagnationen och när Socialdemokraterna expanderade den offentliga sektorn till att bli den ofantliga sektorn för att skapa jobb som inte genererade några ekonomiska produktionsvärden, behövdes inte arbetskraftsinvandring ens enligt den giriga socialdemokratiska statsmodellen.

Istället för att stänga gränserna och stärka staten och folket i en mer autonom nationalsocialistisk nationalstat, gjorde man efter de onämnbaras diktat alltså tvärt om.

Från främlingsinvasionen 2015.

När det globalistiska projektet ”Jugoslavien” som tvingade ihop flera olika folk till en samlad och ”enad” stat sprack och sedan bombades sönder av samma globalistiska krafter som en gång skapat ”Jugoslavien”, drabbades Sverige av en störtflod flyktingar från Balkan.

Det blev en enorm påfrestning på svenska samhället, både ekonomiskt och socialt. Kriminaliteten sköt i höjden. Personer från före detta Jugoslavien var extremt överrepresenterade i brottsligheten och fyllde fängelserna. Många tyckte att Sverige hade blivit som en ny, lågintensiv krigszon.

Men redan då var strategin klar från makthavare och medierna. Alla problem sopades under mattan och gömdes så gott det gick, precis som man gör idag.

Den senaste tsunamivågen av rasfrämlingar började välla in för fyra år sedan.

Arrangerade migrationsströmmar med ”flyktingar” från kriget mot Syrien förde med sig oräkneliga illegala invandrare från säkra länder för att fylla Tyskland, Italien, Frankrike, Norden.

De kom från Somalia, Afghanistan, Eritrea, från hela tredje världen, och uppgav ofta att de var från Syrien för att få flyktingstatus. Eller att de var vilsna, ensamkommande ”barn” på flykt.

Ofta blev de noggrant instruerade av subversiva människorättsaktivister, människosmugglare, smutsiga jurister och lobbyorganisationer.

De onämnbaras intressen i Mellanöstern som leder till folkrensningar drev också bort människor från utrensningsområden och krigszoner.

Sauvastikan är en symbol som betecknar Tausi Malek. Här förvriden av juridiska skäl.

Tillsammans är vi svaga
Drömmen för Socialdemokraterna är en massimport av valboskap av sekulariserade muslimer som utför lågavlönade arbeten.

De internationella bankerna drömmer om nya låntagare som på en mångfacetterad konsumtionsmarknad ska bidra till att dra det växande ränteskuldberget – medan de samtidigt ska skuldsätta sig med egna banklån så att samma berg av ränteskulder fortsätter att växa.

Och tillsammans är vi svaga: Precis som i alla andra kulturer över hela världen försvagas Sverige av mångkulturen. Det blir ingen ”berikning” av ett tidigare ”fattigt” land, det blir bara konflikter och krig. Detta leder till ett samhälles undergång, vilket vi tydligt kan konstatera av att se samhällsförfallet omkring oss.

Som ett brev på posten fortsätter personer som Peter Wolodarski och Jerzy Sarnecki att pumpa ut sina lögner om motsatsen för att driva på den onda plan som ska försvaga gojernas habitat. De vet naturligtvis att de ljuger, men de följer de onämnbaras projekt.

— Efter att ha bott i Sverige i 16 år har jag studerat svenskarna tillräckligt. Det finns nästan bara depression överallt. Man skyller på att ”det finns ingen sol”, eller ”jag jobbar för mycket”, det vill säga i de onämnbaras löneslavsystem som ser till att hålla familjemedlemmarna ännu längre bort från varandra och som har institutionaliserat utpressning genom höga skatter, och mycket mer, säger Kretz. Men han föreslår att svenskar ska tänka på hur vi tidigare har kunnat leva genom alla århundraden.

— Hur levde dom första Svenskarna i Sverige i tusen år då, utan att vandra vidare? Det fanns ju inga fasta jobb, institutioner som ”ansvarade” för utbildning,  myndigheter, och så vidare. Hur klarade dom av vintrarna och själva livet dom hade då?

Det berodde på svenska folkets naturliga drivkrafter, säger Aferin.

— Svaret på allt detta är helt enkelt traditionerna de hade. Saker att se fram emot. Saker de var stolta över, saker de skulle satsa sina och sina barns liv för att behålla för andra generationer.

Men likt ormen i de onämnbaras bok som korrumperade den oskyldiga Eva och som kunde förutspå människans förfall har de onämnbaras ideologiska giftiga orm trängt in även i Norden och korrumperat dess folk.

— Norden bestod historiskt av friare människor som hade sina egna traditioner och högtider de utvecklat i tusentals år och bevarats länge, och skulle fortfarande vara bevarade om det inte hade varit för de onämnbaras inblandning, säger Aferin.

Yazidisk flicka i Sinjar.

Mellanöstern är ett bra exempel på vad mångkultur leder till. I synnerhet för yazidier.

Till exempel är jihadistiska muslimer ansvariga för 73 registrerade folkmordsförsök på yazidier.

— Inga av dessa har erkänts av Sverige eller någon annan regering kontrollerad av de onämnbara i Europa. Armenien är de enda som omedelbart erkände utrensningen som påbörjades 3 augusti 2014 via IS-terrorism som finansierats av de onämnbara och deras hejdukar i USA, som dåvarande amerikanske president Barack Obama och utrikesminister Hillary Clinton.

— Cirka 6 500 kvinnor och flickor togs som sexslavar och nästan 10 000 män dödades under de första dagarna av IS-attacken mot yazidierna. Armenien placerade ut flera minnesmonument för yazidier i landet. Att de gjorde det beror på att armenierna har varit i en likadan situation tidigare, säger Kretz.

Hösten 2014 hade IS-terrorister belägrat staden Sinjar och byarna runtomkring i irakiska Kurdistan.

Tusentals yazidier mördades och många kvinnor, även små flickor, togs som fångar för att bli sexslavar åt IS-terroristerna.

Sexslav åt IS-terrorister.

Enligt FN är gruppen utsatt för ett folkmord, men de flesta stater är mycket försiktiga med att erkänna det.

När irakiska styrkor fritog Mosul i norra Irak var förhoppningen att många tillfångatagna yazidier skulle bli fria. Men endast ett fåtal hittades. 3 000 yazidier saknas fortfarande och många har hittats döda i massgravar i Syrien och Irak.

— Vi vet att IS har dödat många, sade den yazidiska journalisten och aktivisten Nareen Shammo, som idag lever i Sverige, till SVT i en intervju i mars.

— Det talas om att 50 kvinnor halshöggs bara i Baghouz i början av det här året, sade Shammo.

Hon anser att det är särskilt viktigt att rädda barnen.

— De som inte har använts som självmordsbombare lever fortfarande och är tillsammans med IS-medlemmar som maskerar sig som civila. Jag är säker på att de flesta av dem kommer att dödas eller har blivit dödade, sade Shammo till SVT.

Nadia Murads själv- biografi är otäck läsning för den som vill sätta sig in i IS-terroristernas härjningar i Mellanöstern och mot yazidierna i synnerhet.

Att striden mot IS nästan helt var över i början på året innebär inte att morden på yazidier upphör. Muslimerna vill inte lämna några vittnen och någon bevisning efter sig. De vill bara rädda sig själva från straff, sade Shammo.

Samtidigt fortsätter invandringen och anhöriginvandringen av muslimer till Sverige, en del av dem militanta, andra inte. Den svenska regeringen styrd av de onämnbara har varit välkomnande gentemot IS-terrorister och deras barn som fötts i terrorbaserna, och har velat ta ”hem” dem till Sverige. Nareen Shammo har starkt ifrågasatt denna politik.

— Jag vill fråga vanliga svenskar hur de känner. Accepterar de att leva granne med någon som deltog i att döda, sälja och våldta yazidier och andra kvinnor i Irak och Syrien? Som skapat lidande för miljoner människor i Irak och Syrien, sade Nareen Shammo till SVT.

Vansinnigt att låta IS-terrorister komma till Sverige
Nya Tider publicerade 27 mars ett uppmärksammat reportage om svenske Tony Ekman som var en av få svenskar som for till Mellanöstern för att strida mot IS under den period då terroristorganisationen var som starkast.

Tony Ekman. Foto: Nya Tider.

Ekman beskrev hur yazidierna förföljdes och plågades av IS mer än någon annan folkgrupp. Tony Ekman deltog i befrielsen av Sinjar. Efter befrielsen reste Nya Tiders journalist Sanna Hill till området för att skriva ett reportage. Skelett från de tusentals mördade människor som IS slaktat låg i öppna massgravar.

Att terrorister som tillhört delar av det islamistiska kalifatet ska ”återvända” till Sverige och andra europeiska länder anser Ekman vara ”fullständigt vansinnigt”.

— Det är vansinne. När de här människorna anslöt sig till Daesh fick de svära en trohetsed som gäller för livet. Den är stenhård, och det är ju ingen lätt sak att gå med i den organisationen.

I Sverige får ”återvändarna” träffa dialogpoliser — om de vill — och berätta om sina upplevelser. De pressas aldrig och poliserna vittnar om att en del av dem är pratsamma, men att de aldrig talar om sin eventuella medverkan i mördande och terrorverksamhet. Men det är vanligt att IS-terroristerna fortsätter att begå grova brott när de kommer till Sverige.

— Precis alla verkar ha åkt ned till IS för att ”köra ambulans” eller ”jobba som bagare”, och det verkar inte ha funnits ett enda vapen där, om man ska tro på dem, sade Ekman till Nya Tider.

— Men det är ju en ren jävla lögn. De vet mycket väl vad som hände. De brände folk levande i kalifatet, halshögg folk. Det var som dåtidens häxbränningar, eftersom man i kalifatet också stod runt en offentlig avrättning för att titta på. Bland annat när de brände våra soldater från Peshmerga, berättade Ekman.

— Nu är de hungriga. Nu vill de komma ”hem” till det bekväma Sverige, äta upp sig, få sina bidrag igen. Med detta som grund kan de bygga upp ett kalifat någon annanstans, eller på samma ställe. Sverige har hanterat detta väldigt dåligt från början till slut… Det är vansinnigt att ens tänka tanken att dessa krigare och deras fruar ska komma till Sverige igen, sade Tony Ekman till Nya Tider.

Ulf Kristersson erkänner att han arbetar för den globala minoritetseliten, inte för Sveriges medborgare. Skärmbild.

Men den socialdemokratiska regeringen med Margot Wallström i spetsen har velat ”ta hem” terroristerna, vilket också ”oppositionen” vill. Moderatledaren Ulf Kristersson talade i mars tillsammans med regeringen med unison röst och sade att Sverige har ansvar för terroristerna.

— När det rör sig om föräldralösa barn som är dokumenterat svenska medborgare så har Sverige ett ansvar att hämta hem barnen, sade Kristersson i april.

Vansinnigt att låta IS-terroristernas barn komma till Sverige
Författaren Katerina Janouch publicerade i april ett brev hon fått av en före detta behandlingsassistent med sju års erfarenhet av arbete på Statens institutionsstyrelse (SiS) på en av Sveriges tyngsta avdelningar.

Brevet var ”ett skräckinjagande exempel” på hur illa rustat Sverige är för att ta hand om individer som av krig och andra omänskliga erfarenheter förstörts så pass att de inte går att rehabilitera, skrev Janouch med en möjligen naiv förhoppning om att alla politiker skulle läsa och bry sig om det.

Kalla stickningar for genom mitt blod och spreds i varje cell i min kropp när det gick upp för mig att svenska politiker vill ta hem barn till IS-terrorister. Värre blev det när jag insåg att många ”vanliga människor” stöttar detta.

Jag satte mig ner och tänkte att om de bara visste vad jag vet, om de bara hade sett det jag har sett så skulle de känna samma skräck som jag känner inför tanken på att ta hit dessa barn.

Jag skriver detta i hopp om att alla där ute ska ta sitt förnuft till fånga, politiker såväl som mina medmänniskor. Jag vill berätta varför det är fullständigt vansinnigt att ta hit dessa barn.

Ungdomarna som hamnade på vår avdelning led ofta av en rad olika psykiska störningar som fullt utvecklad schizofreni, antisocial personlighetsstörning och självskadebeteende. Allt detta kombinerades ofta med trauman.

Behandlingsassistenten beskriver hur barn så unga som elva år kan explodera i våld utan orsak. Inte bara om man fäller ett felaktigt ord i fel tonläge. Det kan vara en viss doft de känner, en viss rörelse med handen eller en färgnyans. Att jobba med IS-barn är som att ständigt gå på ett minfält.

Inte ens yrkespersonal kan hantera dem. De kan när som helst drabbas av hårda knytnävsslag i ansiktet, utsättas för mord- eller våldtäktsförsök. En nyans mörkare hår räcker för att bli mördad, skrev den den erfarna behandlingsassistenten.

Att IS-terroristerna tar med sig kriget dit de reser är därmed en självklarhet. De fortsätter sina krig här mot samma folk de försökte utrota där, och mot alla som finns i närheten.

Regering och opposition saboterar Sverige
Det folkmord som ungturkarna utsatte armenierna för strax innan de onämnbara genomförde sin revolution och statskupp i Ryssland för drygt hundra år sedan har satt djupa spår hos minoritetsfolk för århundraden framåt. Och den svenska regeringen med Stefan Löfven i spetsen har orsakat synnerligen stor besvikelse bland armenier och andra folkgrupper.

Löfven hade nämligen lovat att följa den svenska riksdagens beslut om att erkänna det historiska folkmordet på armenierna.

— Har vi fattat beslut i riksdagen så ska vi naturligtvis fullfölja det, sade Stefan Löfven.

Men när riksdagen väl klubbade erkännandet böjde sig Löfven för trycket från bland annat Turkiet, och vägrade mot sitt löfte att låta regeringen erkänna folkmordet med hänvisning till att det är ”en känslig fråga”. Därför kommer det aldrig att komma något regeringserkännande av folkmordet, meddelade Stefan Löfven.

Tänk om det hade gällt att erkänna det fiktiva folkmordet på de onämbara under andra världskriget. Hur lättvindigt har inte den socialdemokratiska regeringen ställt upp på det, trots att det borde vara den sant känsliga frågan?

Att den svenska regeringen inte heller erkänner de systematiska utrensningar och folkmordsförsök som de muslimska terroristerna utsätter bland andra yazidierna för underlättar för regeringen att ha en ”flexibel”, för att inte säga godtycklig hantering av olika minoriteter.

— Ensamkommande yazidier som har fått stanna i Sverige och försökt ta hit sin fru eller sina föräldrar och syskon har inte kommit så långt med sina ärenden sedan 2014. Dessa får i motsats till muslimer avslag efter avslag, och riskerar även att inte få förnyade uppehållstillstånd, säger Aferin Kretz.

Detta sker under samma invandringspolitik med öppna gränser som Morgan Johansson nyligen har aviserat ska bli ännu mer välkomnande gentemot anhöriginvandring – något som nästan garanterat kommer att fortsätta gälla muslimer.

Suad Ali ordnar muslimska kvot-flyktingar istället för vad muslimer ofta kallar otrogen smuts. Foto: Facebook.

— Det finns inga tydliga dokument som anger att Migrationsverket ska skicka tillbaka yazidier eller förneka dessa att stanna i Sverige, men det tyder solklart på att denna folkgrupp inte är till någon nyttja för de onämnbara som kontrollerar svenska staten och medierna i Sverige.

Den svenska människorättsorganisationen Bona Fortuna som specialiserar sig på att hjälpa kristna i världen på flykt, räddade 317 yazidiska och kristna kvinnor när IS härjningar var som intensivast. De flesta av dessa räddades till Tyskland. Någon hjälp från Sverige gick inte att få.

Företrädare för organisationen ger tipset att undersöka islamisten Suad Ali som är ansvarig för Sveriges avtal om kvotflyktingar med UNHCR, det vill säga FN:s migrationsorgan. Att hon är ansvarig för de frågorna är mycket talande för den rådande politiken, anser företrädare för organisationen.

Yazidierna är värdelösa för de onämnbara
— Saken är den att muslimer får gifta sig och blanda sig hur som helst med vilket annat folk som helst, precis i enlighet med Kalergiplanen, som senare blev FN:s och EU:s rasblandingsplaner för hela världen, säger Aferin Kretz.

— Detta är inte tillåtet för den nationalistiska yazidiska folkgruppen. Och det gör att yazidierna är helt värdelösa för de onämnbara att ha i Sverige, och i andra invandrarländer. Eftersom vi inte lätt kan blandas ut enligt de onämnbaras rasblandningsplaner för de icke-onämnbara är vi värdelösa för dem, och därmed även för Sverige som ju är en stat kontrollerad av de onämnbara, säger Kretz.

— Därför förvägras yazidier, tajta kristna och andra minoriteter uppehållstillstånd i invandrarlandet Sverige.

Detta är också hela förklaringen och svaret på den fråga som många rådvillt ställt sig: Hur kan de svenska regeringarna vara så dumma att de tar in fiender som splittrar landet och tär på dess resurser?

Svaret är att det inte är dumhet, det är ondska. De onämnbaras ondska. Och Sverige har bara att lyda den globalistiska politiken.

Sveriges regering och riksdag lyder helt under de onämnbaras makt
Det går inte att ha en avvikande åsikt mot den linjen som förs av de onämnbara och företräds av FN, EU och den svenska regeringen.

I en intervju med Expressen nu i juni sade Liberalernas Nyamko Sabuni som är kandidat till partiets ordförandepost att hon ville se en hårdare immigrationspolitik än Liberalernas nuvarande.

Sabuni gick även till angrepp mot mångkulturen och kal­la­de den helt ärligt och korrekt för ”destruktiv” och ”en vision som måste begravas”. Asylprocesser måste skyndas på. De som kommer hit av ekonomiska skäl ska omgående skickas tillbaka till sina hemländer, sade hon.

— Mångkultur är inte något att eftersträva, sade Sabuni till Expressen.

Efter några försök att stå på sig, klargjorde de onämnbaras tidning Dagens Nyheter via en ledartext att Liberalerna inte får bekämpa det mångkulturella samhället. Det samhälle som de onämnbara och Dagens Nyheter har kämpat för så länge och installerat mot folkets vilja.

Nyamko Sabuni på Stockholm ”Pride”. Foto: politik.in2pic.com (CC BY-SA 3.0)

Någonstans gick det gått upp för Sabuni att om hon inte lyder Dagens Nyheter är hon att betrakta som chanslös för partiledarposten, trots att hon har stöd av en majoritet av Liberalernas distrikt mot intetsägaren Erik Ullenhag. Hon åtnjuter till och med Nordfronts stöd i partiledarvalet.

På grund av Dagens Nyheters kritik tvingades Sabuni pudla. Inte ens den extremt liberala anhöriginvandringspolitiken vill hon lägre strama åt. Nu står hon helt upp för både asylrätt och familjeinvandring.

Det tog bara ett par dagar för henne att rätta in sig i de onämnbaras vision av migrationspolitiken.

Situationen accentuerades än mer av Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som på väg till årets Bilderbergmöte konfronterades av den amerikanske journalisten Luke Radkowski som ställde några frågor, frågor som Kristersson mötte med tystnad.

— Jag tycker att det är uppenbart att du blivit tillsagd att inte säga något. Och det innebär att du arbetar för och tjänar Bilderberggruppen och inte den allmänhet som du förmodas representera, sade Radkowski till Kristersson.

— Välkommen till verkligheten, svarade Kristersson nonchalant, yttrat på för Radkowski obegriplig svenska.

Kristersson medger alltså att han styrs av främmande makter. De makter som vill förstöra Sverige och alla andra nationer för de onämnbara herraväldes skull. Ändå tillåts Kristersson fortfarande representera ett stort ”svenskt” parti med inflytande på nationell politik. Det borde räcka för en revolution.

Istället diar de flesta mediekonsumenter i Sverige den konstgjorda mjölk som inte innehåller något annat än substanser som ska hindra människor från att tänka och agera.

— Experter tipsar läsarna om hur man ska ”komma i form till sommaren”, vilket tydligen är en rationell människas stora problem, säger Aferin ironiskt.

— Man kan skratta åt massmediernas omprogrammering av människornas världsuppfattning och syn på sig själva, men de knäcker faktiskt människan sakta och säkert. De får medborgarna att gå som snälla lamm under Herrefolkets överinseende. Om lammen av något skäl blir en belastning för herden, kan han sedan slakta dem när han vill, avslutar Aferin Kretz.

Oräkneliga yazidier har i förtid rest till Morgonstjärnan efter att ha mördats av muslimer och de onämnbara Morgonstjärnan är ett andligt uttryck för solen.

Källor:
Yazidiska kvinnor och barn mördas av IS: ”De vill inte lämna vittnen efter sig”
Nareen Shammo: IS-terrorister: Folkmord på yazidier, kristna, mandéer i Irak och Syrien
Slaves of the Caliphate
SVT Agenda Sön 10 mars
Slakten av tsarfamiljen utreds som ritualmord
Svante Lundgren: Nadia Murad väntar på dagen då IS står inför sitt eget Nürnberg
Svenske Tony Ekman stred mot Islamiska staten i norra Irak: ”Fullständigt vansinne att låta IS-krigarna komma till Sverige”
Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Kristersson om IS-barnen: ”Sverige har ett ansvar att hämta hem barnen
”Sverige klarar inte av att rehabilitera IS-barnen eller de barn som blivit utsatta för IS”
Bona Fortuna – Right Aid Right
Stor besvikelse efter Löfvens brutna löfte – erkänner inte folkmord
Nyamko Sabuni pudlar om mångkultur och feminism
Bilderbergmötet 2019: ”Välkommen till verkligheten”


  • Publicerad:
    2019-06-21 12:30