Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Sverige förråder minoriteter för de onämnbaras skull

MÅNGKULTUREN. Sveriges öppna famn för mångkulturen sker på bekostnad av både svenskarna och invandrarna. Det anser yazidiern Aferin Kretz som Nordfront samtalat med.