INRIKES. Det är svårt att hinna med att jaga politiska dissidenter när polisen lokalt har så många grova våldtäkter, mord och mordförsök att lösa. Men genom ett nytt samarbete med Säpo kallat ”Redex” tror man sig kunna stoppa nyrekryteringen.

Redex – som står för ”reduktion av extremistmiljöer” – är ett nytt projekt där polisen och Säkerhetspolisen ska samarbete för att hindra  så kallade brottsaktiva extremister från att ”agera fritt”. Dessutom tänker man förhindra nyrekrytering till de så kallade extremistmiljöerna, rapporterar Svenska Dagbladet.

I ett internt månadsbrev från polisens nationella operativa avdelning (Noa) skriver Noabossen Mats Löfving:

De våldsbejakande extremistmiljöernas negativa påverkan på samhället måste minska. Därför har en ny modell för samarbete mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen nyligen beslutats.

I vanlig ordning buntar man ihop den så kallade vit makt-miljön med vänsterextremister och muslimska terrorister och menar att dessa tre ”miljöer” har samma negativa inverkan på samhället.

Anledningen att man nu drar igång ett formellt samarbete är för att Riksrevisionens granskning av de två myndigheterna under förra året kritiserade bristen av samarbete dem emellan. I rapporten kräver man att detta förbättras: Utbytet av underrättelseinformation mellan polisen och Säpo skiftar mellan regionerna och behöver bli mer enhetlig i hela landet, menar man.

— Man har sett en utvecklingspotential i att Säkerhetspolisens information verkligen når de nivåer hos polisen som de facto utreder brott som de här individerna begår, när man till exempel möter dem i vardagen på lokalpolisområdesnivå, säger Fredrik Hallström, biträdande enhetschef för Säkerhetspolisens kontraterrorism och författningsskydd, till SvD.

Anledningen till att samarbetet varit ojämnt är enligt Magnus Sjöberg, tillförordnad sektionschef för Noa, att polisen lokalt inte alltid har haft tid att jaga så kallade extremister.

— Det är en utmaning, att samtidigt som det sker grova våldtäkter, mord och mordförsök, förmå att se den här typen av brottslighet. Där får vi hjälp av Säpo, det är annars lätt att vi hamnar i vårt minutoperativa arbete, säger Sjöberg.

Redex-samarbetet vara igång i alla regioner senast den 30 september i år.

Källa:
Nytt samarbete ska ta krafttag mot extremism


  • Publicerad:
    2019-04-14 16:00