EXTREMISM. En Säpochef beklagar att två år gammalt recept på att stävja extremismen inte anammats. Islamistisk och ”högerextrem” terror är lika stora hot menar han – men beskriver endast den förra.

Redan 2019 framhöll Säkerhetspolisen att det enda sättet att stävja verksamheten i två typer av miljö – ”våldsbejakande islamistisk” samt ”våldsbejakande högerextrem” – är att göra innehav av ”terrorpropaganda” illegalt. Men hittills har ansvariga politiker inte nappat på förslaget.

— Det borde vara kriminellt, menar Fredrik Hallström, enhetschef för arbetet mot kontraterrorism och extremismSäpo i en intervju för Svt.

Antalet våldsbejakande islamister i Sverige har enligt Säpo på tio år tiodubblats från 200 till 2000. Hallström framhåller att hotet från den islamistiska miljön i dagens Sverige är likvärdigt med det från den ”högerextrema”.

— Vi har sett en successiv ökning, men den stora ökningen under den här långa perioden hänger delvis samman med den enorma kraft som genererades när kalifatet bildades 2014. Med den propaganda som spreds blev det en vederhäftig aktör att ansluta sig till, menar Hallström och fortsätter:

— Det borde vara kriminellt att inneha filmer där riktiga människor skär halsen av någon, våldtar eller slaktar.

Säpo har uttryckt sitt stöd för bildandet av Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) som har till uppgift att backa upp kommuner och myndigheter i arbetet med att ”stävja extremismens framfart”.

Finansiering av uppenbart antidemokratiska verksamheter måste kunna spåras
Hallström efterlyser vidare ett kunskapscenter som ska kunna bistå stat och kommuner i spårandet av finansiering av ”uppenbart antidemokratiska” verksamheter.

Han betonar att larmen om eskalerande radikalisering och rekrytering till den islamistiska miljön till trots, så har idogt och effektivt arbete för att förhindra en sådan utveckling bedrivits de senaste åren. Utan dessa insatser hade, menar Hallström, situationen sett betydligt värre ut.

— Vi har tagit otroliga krafttag att begränsa tillväxten och handlingsutrymmet. Vi samverkar med fler parter, delar mer information i dag och har bland annat kunnat samarbeta med Skolinspektionen om att stänga ett antal skolor där det fanns tydliga tecken på våldsbejakande extremism, säger Hallström och tillägger:

— Jag vill påstå att vi tillsammans med myndigheter kommit en bra bit på vägen. När det kommer till att möta upp barn och unga behöver man jobba i skolverksamhet med fältassistenter och goda manliga förebilder, säger han.

Beskrivning av ”den högerextrema miljön” uteblir
Säpochefen betonar under intervjun att hotet från den så kallade högerextrema miljön är ”jämbördigt” med det från den islamistiska. Men exakt vad som menas med detta framgår inte, då han inte förklarar vad han menar.


  • Publicerad:
    2021-05-13 23:40