SÄKERHETSPOLISEN Den nya handboken ger handfasta råd i konkreta situationer och uppges förutom ”skyddspersoner i statsledningen” även rikta sig till personal som ”ingår i utsatta riskgrupper”.

Sveriges kraftigt politiserade säkerhetspolis har hittills i år bland annat gjort sig känd för upprepade uppmaningar till ett generellt förbud mot innehav av vad man kallar terrorpropaganda.

Nu lanserar man en ny handbok som uppges syfta till att lära läsaren hantera ”underrättelsehotet från främmande makt”.

Säpo-personal är författare och tänkta läsare är i första hand ”skyddspersoner i statsledningen”.

Bakom initiativet ligger enligt Säpo en hotbild som de senaste åren ”fördjupats och komplicerats”.

Säpo hänvisar till att ”aktiviteter och angrepp från främmande makt” de senaste åren har ökat i intensitet och nu till skillnad från tidigare syftar till att skada Sverige på tre olika nivåer, nämligen genom att angripa:

  • det ekonomiska välståndet.
  • det politiska oberoendet.
  • den territoriella suveräniteten.

Denna kombinerade förstärkning av angreppsintensitet och vidgande av angreppens målbild förändrar enligt Säpo hotbilden för statsledande skyddspersoner.

— Hotet från främmande makt skapar en förändrad hotbild mot våra skyddspersoner i den centrala statsledningen, kommenterar Fredrik Bratt, chef för Säkerhetspolisens personskyddsverksamhet, i ett pressmeddelande på Säpos hemsida.

Den nya handboken uppges vara avsedd i första hand för ”personer i den centrala statsledningen” – men även för personal som ”ingår i utsatta riskgrupper”.

Manual för vardagen

Läsaren kan i boken ta del av instruktioner om rätt förhållningssätt och förfarande vid hemarbete, utlandsresor och kommunikation på sociala medier.

Bratt sätter med några avslutande ord in initiativet med handboken i ett större sammanhang:

— Handboken är en viktig del i det förebyggande och säkerhetshöjande arbete som ständigt måste pågå och är en del av Säkerhetspolisens arbete att säkra framtiden för demokratin och minska sårbarheter, avslutar personskyddschefen Fredrik Bratt.