INRIKES Den spionerimisstänkte iranierns lillebror har enligt oberoende uppgifter till SVT också en bakgrund som Säpo-anställd.

Den spionmisstänkte iraniern Peyman Kias bror, som också sitter häktad misstänkt för spioneri, har också han en bakgrund som anställd hos Säkerhetspolisen.

Dessa uppgifter publiceras nu av SVT, som fått informationen från av varandra oberoende källor.

Den yngre brodern studerade kring år 2011 på polisutbildningen, men fullföljde inte studierna. Exakt när han arbetade hos Säkerhetspolisen verkar vara oklart, åtminstone är det ingenting SVT skriver ut.