INRIKES Klas Friberg lämnar uppdraget som chef för Säkerhetspolisen. Han ersätts av Charlotte von Essen, tidigare biträdande Säpochef.

Chefen för säkerhetspolisen, Klas Friberg, avgår nu från sitt uppdrag av ”privata skäl”. Han ersätts av Charlotte von Essen, som fram till nu varit biträdande Säpochef.

Den nya chefen för Säkerhetspolisen har en bakgrund på justitiedepartementet, där hon 2001 blev rättssakkunnig, senare departementsråd år 2009 och rättschef år 2011.

”Hoten mot Sverige” kommer enligt von Essen från ”främmande makt” och ”våldsbejakande extremister”.

Huruvida Säkerhetspolisen kommer fortsätta med åtgärder som att anmäla politiska dissidenters barn till socialtjänsten, utan att ha grund för detta, får framtiden utvisa.