SAMHÄLLE. Säpo varnar för att Sverige är i ett mer sårbart läge under coronakristiden som utnyttjas av främmande makter, och att hotet från ”högerextremister” ökar.

I sin årsrapport för 2019 skriver Säkerhetspolisen (Säpo) att ”högerextrem ideologi” får alltmer spridning. Säpo menar att risken därför ökar att individer kan inspireras till attentat eller grova våldsbrott.

Säpochefen Klas Friberg uttrycker i rapporten oro för att det ”finns ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer som tar emot offentliga medel genom bidrag”.

I rapporten blandar man friskt de olika extremistmiljöerna på ett sätt som lett till att mainstreammedia tycks ha uppfattningen att det är ”högerextremister” som enligt Säpo får ta del av offentliga medel. Men om man läser rapporten i sin helhet framgår det att det är så kallade islamister och vänsterextremister som finansierar bland annat kulturföreningar, skolor och stiftelser med skattepengar.

Enligt Friberg är däremot främmande makter – som inte närmare anges – delaktiga i att finansiera denna påstådda högerextremistiska utvecklingen i Sverige.

Utvecklingen understöds av främmande makt som har att tjäna på en ökad polarisering i samhället”, skriver Friberg. Enligt honom handlar understödet från främmande makt om ”miljontals kronor som på sikt kan stärka extremistmiljöerna”.

Enligt Säpo är numera även djurrätts- och klimataktivism en del av det ”högerextrema hotet”.

Samtidigt bedömer Säpo att hotet från islamistisk terror har minskat.

Främmande makter utnyttjar coronakrisen
Utöver ”högerextremt” understödjande från främmande makt, ökar Sveriges sårbarhet nu när samhället ställer om sig till en anpassning av rådande situation med coronavirusspridningen.

— Sårbarheten ökar i samband med alla internetuppkopplingar när många jobbar hemma, sade Klas Friberg på en pressträff som presenterade myndighetens årsrapport.

Detta beror enligt Säpo på att andra personer kan försöka inhämta säkerhetskänslig information från personer som inte jobbar på sina vanliga kontor.

— Vi har redan sett exempel på hur våldsbejakande extremism och främmande makt drar nytta av den svåra situation som vårt samhälle befinner sig i. Det gäller inte bara Sverige utan vi får samma information från säkerhetstjänster i andra länder, sade Friberg.

— Oroliga tider är ett tillfälle för främmande makt och extremistmiljöerna att bygga på polariseringen och skapa misstro mot både samhället och enskilda företrädare för myndigheter, samt att sprida felaktig information. Det är därför viktigt att vara källkritisk, fortsatte Friberg.

Globaliseringen, digitaliseringen och en internationell politisk oförutsägbarhet utgör ett ökat och mer komplext cyberhot, som kan ”få allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet”, enligt årsrapporten.

Friberg anser att hotet mot Sverige är förändrat i grunden. Enligt Säpo bedriver i dag ett femtontal främmande stater underrättelseverksamhet mot Sverige. Ryssland och Kina är de länder som enligt Säpo spionerar mest på oss.

— För några år sedan sade vi att Kina kunde påverka vår yttrandefrihet. I dag ser vi att de gör det, tillade Friberg.

— Ryssland och Kina sprider narrativ om Sverige: Att vi har skenande kriminalitet, och en demokrati som inte fungerar. Det passar deras syften bra att beskriva Sverige så.

Den beskrivningen sammanfaller med högerextremisternas, kommenterade Friberg.

— Vi har också exempel på personer som är organiserade i vit makt-miljön som har besökt Ryssland och hos ryska organisationer fått förkovra sig i olika ämnen, bland annat vapenträning, hävdade han.

Källor:
Säpo: Ökat högerextremt hot
Säpo varnar för sårbarhet i coronakrisen


  • Publicerad:
    2020-03-26 16:45