INRIKES. Enligt ett nytt förslag från regeringen ska meddelanden och e-post undantas från datalagringslagen. Detta kritiseras nu av Säpo som menar att man inte kan göra sitt jobb ifall teleoperatörer kan radera kommunikation.

Säpo vill att lagstiftningen ska ge dem allt friare tillgång till medborgarnas elektriska kommunikation. Bild: Lewis Ogden (CC BY 2.0).

I oktober förra året trädde den nya datalagringslagen i kraft, som tvingade teleoperatörer att lagra sina användares kommunikation i två till nio månader. Detta för att exempelvis polisen och Säpo ska kunna få tillgång till misstänkta brottslingars förehavanden på nätet.

Men enligt ett nytt förslag från regeringen ska e-post och meddelanden via sms eller kommunikationsappar undantas från lagen.

I ett pressmeddelande på Säpos hemsida kritiserar man regeringen, likväl som i en debattartikel från Säpobossen Klas Friberg på DN. Enligt Säpo gör teknikutvecklingen det allt svårare för spionorganisationen att utreda brott, framförallt eftersom många brottslingar använder appar som krypterar all kommunikation. Därför är det enligt Säpo viktigt att teleoperatörerna tvingas spara information även från dessa tjänster, så att man åtminstone kan se vem som kommunicerat med vem vid en viss tidpunkt.

I debattartikeln skriver Klas Friberg även att lagstiftningen i Sverige hindrar hans spionorganisation från att hjälpa andra länders underrättelseverksamhet. Friberg menar att regeringen snarast måste ändra i lagstiftningen så att Säpo får tillgång till all kommunikation:

För brottsbekämpningen i Sverige är detta mycket allvarligt. Vi har här en möjlighet att återta delar av det försprång som tekniken givit brottsligheten, men får alltså inte den möjligheten. Detta måste åtgärdas. Säkerhetspolisen anser att det även i svensk lagstiftning snarast behöver införas ett sådant lagringskrav. Meddelandetjänster i sociala medier bör omfattas av samma skyldigheter som traditionella operatörer.

Vidare skriver Friberg att den nya lagen om hemlig dataavläsning, med andra ord lagen som ger polisen och Säpo laglig rätt att hacka människors datorer och telefoner, är ett steg i rätt riktigt. ”[M]en den lagen löser inte problematiken som vi här beskriver”, skriver Friberg, som menar att ”effekterna av lagen [riskerar] att reduceras om det förslag som nu bereds blir verklighet”.

Avslutningsvis hävdar Friberg att Säpo ”arbetar varje dag för ett säkrare Sverige”, men att den grova brottsligheten fortsätter att flytta fram sina positioner samtidigt som ”extremistmiljöerna är större än någon gång tidigare och underrättelsehotet mot Sverige fortsätter att öka” och att detta inte kommer att kunna stävjas om inte ”lagstiftningen anpassas efter såväl samhällsutvecklingen som den tekniska utvecklingen”.

Källor:
Datalagring för meddelandetjänster och appar måste införas
Lagstiftningen måste följa samhällsutvecklingen


  • Publicerad:
    2020-02-01 10:30