ÖVERVAKNING. Datainspektionen säger nej till regeringens förslag om att bland annat installera trojaner i misstänkta brottslingars datorer.

I november förra året presenterade regeringens utredare Petra Lundh sitt förslag på hur grov organiserad brottslighet enklare ska kunna stävjas. Förslaget gick ut på att låta aktörer som Säpo och polisen få plantera in särskild mjukvara i misstänktas datorer, så kallad hemlig dataavläsning. Detta kan bland annat ske i form av så kallade trojaner.

Men förslaget har mötts av hård kritik från Datainspektionen, som är den myndighet med ansvar för att skydda svenska medborgares integritet. Enligt myndigheten har regeringens förslag kraftigt underskattat integritetsrisken med hemlig dataavläsning.

I ett pressmeddelande skriver Datainspektionen följande:

Datainspektionen kritiserar bland annat att hemlig dataavläsning föreslås få användas vid utredning av brott som inte kan anses vara tillräckligt allvarliga och att utredningen väsentligt underskattat integritetsriskerna med hemlig dataavläsning. Myndigheten flaggar också för att det finns frågetecken kring jurisdiktion och att lagförslaget kanske inte kommer att göra det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att kunna ta del av information från tjänster och företag som Facebook, Twitter, Apple, Microsoft och Amazon.

Källa:
Nej till förslag om hemlig dataavläsning


  • Publicerad:
    2018-03-20 09:00