1984. Polisen har nu fått tillstånd att placera ut mikrofoner för övervakning. De första kommer inom kort placeras i Järvaområdet i Stockholm, bland annat för att motverka ”terror”. Dessutom lades idag att förslag om att ge polisen rätt att begå dataintrång för att samla information.

Nu har den svenska polisen för första gången fått tillstånd att använda ljuddetekteringsmikrofoner för brottsövervakning. Mikrofonerna kommer att vara inställda för att snappa upp höga ljud som till exempel skottlossning eller skrik. När mikrofonerna uppfattar något misstänkt så skickas det direkt till polisens ledningscentral.

Joakim Söderström, ansvarig för polisens kamerabevakning, hävdar dock att utrustningen inte kommer användas för att avlyssna konversationer.

— När mikrofonerna detekterar ett skott så går det ut ett larm direkt. Kan vi vara på plats bara några minuter tidigare så kan det räcka för att rädda någons liv, säger han.

Detta är första gången metoden används i Sverige, och om det blir lyckat så kommer det troligtvis att börja användas i stor utsträckning, exempelvis för att förhindra ”terrorbrott”, menar Söderström.

— Vid terrordådet på Drottninggatan så kom även larm om att det var skottlossning på en annan plats i staden, men det visade sig senare vara falskt. Hade vi haft sådana här mikrofoner så skulle vi direkt kunnat avfärda det, fortsätter han.

Huruvida denna nya utrustning kommer användas av polisen för att trakassera medborgare med ”fel” åsikter återstår att se.

Nytt förslag: Ge polisen rätt att begå dataintrång
Idag presenterades även en utredning som tillsattes av regeringen 2015 efter terrordåden i Paris, gällande polisens rätt att plantera trojaner i medborgares datorer för att avläsa data. Även här nämns ”terrorbrott” som anledning utan att man specificerar vad ett ”terrorbrott” skulle kunna bestå av.

— Min uppfattning är att vi måste hålla jämna steg med tekniken och med brottsligheten. Det här är ett bra förslag. Vi remitterar det nu och siktar på en proposition under nästa år, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Förutom att avläsa krypterade meddelanden mellan telefoner och datorer ska polisen enligt förslaget även kunna komma åt lagrad information, såsom dokument och bilder.

Med hjälp av så kallade trojaner vill nu regeringen ge polisen rätt att avlyssna exempelvis datorer, telefoner och surfplattor i utredningar om grov brottslighet.

Tekniken är kostsam och även om man beräknar att man endast kommer att använda sig av den i upp till hundra fall per år så räknar man på utgifter omkring 100 miljoner årligen.

Enligt regeringens utredare, lagman Petra Lundh, kan hemlig dataavlyssning bli verklighet redan 2019.

Enligt förslaget ska hemlig dataavlyssning endast tillåtas vid misstanke om brott som har minst två års fängelse i straffskalan. Ett av de brott som nämns är ”terrorbrott”, vilket yttrandefrihetsmotståndare har krävt ska omdefinieras för att även omfatta oppositionellt politiskt arbete.

Källor:
Polisen får använda mikrofoner för övervakning
Mer kryptering ökar behovet av dataavläsning


  • Publicerad:
    2017-11-16 17:13