POLISMAKTEN. Utländska tjänstemän kan få polisiära befogenheter att agera i Sverige. Finsk polis sattes in mot en demonstration i Haparanda redan i september i år.

En ny lagstiftning utökar möjligheterna till operativt internationellt polissamarbete, genom införandet av bestämmelserna i Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet, trädde i kraft den 2 juli 2017.

Utländska tjänstemän kan få polisiära befogenheter att under svenskt befäl agera i Sverige. En förutsättning är att en överenskommelse träffats på förhand mellan berörda myndigheter. En sådan överenskommelse ingås av rikspolischefen. Begäran om gemensamma insatser bereds via nationella operativa avdelningen, Noa.

— Det finns redan nu ett väl etablerat polissamarbete mellan de nordiska länderna. Det här är ändå ett stort steg framåt mot ett utökat samarbete med våra grannländer, främst Finland och Norge. Jag är hoppfull att det här ska hjälpa oss i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger Klas Johansson, regionpolischef i polisregion Nord.

Redan den 5 september i år genomfördes en gemensam insats i Haparanda där finsk polis under en begränsad tid kunde agera på svensk mark under svensk ledning. Bakgrunden var en tillståndsgiven demonstration med en grupp asylsökande från Finland. Insatsen förlöpte väl och var det första tillfället som den nya lagstiftningen kom till praktisk användning men knappast det sista.

— Vi har fått positivt gensvar från både Norge och Finland och det är roligt att det finns intresse av att utöka polissamarbetet med Sverige, säger Annika Kempas på Internationella enheten på Noa som deltagit vid de internationella mötena tillsammans med representanter från polisregion Nord.

Den 20 juli 2017 beslutade regeringen om ett uppdrag till polismyndigheten att redovisa myndighetens behov av ytterligare möjligheter till samverkan samt i vilken utsträckning det finns eller inte finns samsyn mellan svensk och finsk respektive norsk polis för ett fördjupat samarbete i gränsnära områden. Uppdraget tilldelades regionpolischef Klas Johansson och ärendet handlades i polisregion Nord. Uppdraget slutredovisades till Justitiedepartementet den 7 november 2017.

Källa:
Polissamarbete över gränserna


  • Publicerad:
    2017-11-19 18:30