1984. I Tyskland förbereds en ny lag som skulle ge den tyska staten rätten att komma in på alla nya informationssystem.

Den tyska regeringen vill nu ge staten tillgång till alla nya informationssystem, enligt ett nytt lagförslag.

Lagförslaget som just nu förbereds i Tyskland skall tvinga alla teknologi- och elektronikföretag att tillhandahålla en bakdörr åt staten. Om lagförslaget blir till verklighet kommer alla nya informationssystem och elektronik som säljs i landet kunna nås av myndigheter efter deras behag.

Enligt den tyske inrikesministern Thomas de Maizière behövs lagen, då myndigheter på senare tid haft mycket stora problem med att komma åt information för att motarbeta det ”ökade terrorhotet”. Det som enligt Maizière skapat mest problem är moderna bilar som meddelar ägaren att någon försöker ta sig in i bilen. Att bilar i allt större utsträckning har sådana system hindrar enligt Maizière polisen från att exempelvis installera övervakningsutrustning i fordon utan ägarens kännedom.

Maizière vill även tvinga IT- och elektronikbolag att för staten avslöja sina ”programmeringsprotokoll” för vidare ”undersökning”. Vad detta innebär är att bolag som exempelvis tillhandahåller krypterade kommunikationsmedel skulle vara tvingade till att överlåta dekrypteringsverktyg till den tyska staten. I lagförslaget finns även en klausul som skulle ge tyska myndigheter möjligheten att på distans stänga av medborgares datorer.

Källa:
Germany Preparing Law for Backdoors in Any Type of Modern Device
De Maizière will Ausspähen von Privat-Autos, Computern und Smart-TVs ermöglichen


  • Publicerad:
    2017-12-13 08:00