MEDIA Nordiska Motståndsrörelsen har anmält SR P4 Jönköping till Granskningsnämnden för partisk rapportering efter att en medlem anklagats för att ha knuffat en kvinna vid en motdemonstration under första maj. Organisationen kritiserar att deras sida av händelsen inte inkluderades i nyhetsrapporteringen, vilket de anser strider mot public services krav på opartiskhet.

Nordiska motståndsrörelsen har lämnat in en anmälan till Granskningsnämnden för Radio och TV mot SR P4 Jönköping. Anledningen är vad de beskriver som partiskhet och bristande opartiskhet i radiokanalens rapportering. Anmälan inkom efter en incident där en av organisationens medlemmar anklagades för att ha knuffat en kvinna under första maj, en händelse som fångades upp av kanalens nyhetsrapportering.

Kanalen menade på att kvinnan blivit bortknuffad enbart för att hon fotograferat medlemmarna och inte attackerat talaren, vilket är en efterhandskonstruktion från socialdemokraterna. Nordiska motståndsrörelsen menar att det är vanligt att deras medlemmar fotograferas vid offentliga tillställningar och att anklagelserna om fysisk aggression är ogrundade.

I ett e-brev riktat till flera av SR:s medarbetare, inklusive Simon Isaksson och artikelns författare Adam Wännman-Zetterquist samt kanalchefen Peter Olsson, ifrågasätter organisationen varför deras svar på anklagelserna inte inkluderades i rapporteringen.

Rapporten nämnde även ett uttalande från Magdalena Andersson, där hon kritiserade händelsen som odemokratisk. Organisationen menar att det är felaktigt att beskriva försvar av deras medlemmar som odemokratiskt.

Organisationen anser att artikeln, som beskrev händelsen som ett obestridligt faktum utan att inkludera deras perspektiv, inte uppfyller kraven på trovärdighet och opartiskhet som public service bör stå för. De påpekar också att om en liknande incident hade skett med en socialdemokrat som offer, hade mediebevakningen skildrats annorlunda.

Två dygn efter deras initiala respons och i brist på återkoppling från SR, valde Nordiska motståndsrörelsen att ta ärendet vidare till Granskningsnämnden. De efterfrågar en rättelse i den ursprungliga artikeln och kritiserar media för att de anser att det råder en tendens att avhumanisera och legitimera våld mot deras medlemmar, vilket bidrar till fortsatt konflikt och aggression.